close
تبلیغات در اینترنت
همایش ششم
loading...

گفتار درمانی

همایش ششم

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

بررسی وضعیت خواندن و دیکته کودکان پایه اول تهران(ششمین همایش، طاهره سیما شیرازی، آذر مهری)

در این پژوهش، 100 نفر دانش آموز دختر و پسر کلاس اول به صورت تصادفی از 5 منطقه تهران(شمال جنوب مرکز شرق و غرب) انتخاب شدند و وضعیت خواندن متن (دقت سرعت درکت مطلب) املا، خواندن کلمات استثنایی پربسامد(کل خوانی) نا کلمه ها (خواندن آوایی) و تناظر نویسه / واج در ایشان بررسی شد. جهت بررسی وضعیت خواند از متن های داستانی کوتاهی استفاده شد که تقریبا تمامی واژه های آن در کتاب فارسی کلاس اول موجود است. در مورد کلمات دیکته نیز با استفاده از کتاب فارسی کلاس اول واژه هایی انتخاب شدند که از لحاظ ساختار هجایی، طول کلمهة به کار گیری تمام حروف فارسی استثنائات زبان نوشتاری فارسی و . . . ویژگی های لازم را داشته باشند.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت خواندن کودکان کلاس اولی از نظر دقت، سرعت و درک مطلب در متن های غیردرسی(اما با واژه های آشنا) و چگونگی ارتباط خواندن ایشان با وضعیت دیکته است. همچنین با استفاده از آزمون ناکلمه ها و آزمون کلمات استثنائی پربسامد، وضعیت خواندن آوایی و کل خوانی این گروه بررسی شد، و با استفاده ازنرم افزار SPSS معنادار بودن آنها مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

ششمین همایش گفتاردرمانی، طاهره سیما شیر

شهریاری بازدید : 206 یکشنبه 07 مهر 1392 زمان : 17:28 نظرات ()

مقایسه آگاهی واج شناختی کودکان عادی با کم شنوا(ششمین همایش مرجان شهریاری)

مقدمه:

در سالهای اخیر آگاهی واج شناختی و ارتباط آن با جنبه های مختلف گفتار و زبان موضوع مطالعات مختلفی بوده است. از آنجا که مهمترین عامل در فراگیری و آگاهی از واحدهای سازنده آن، شنوائی است. کودکانی که به طور مادرزادی دچار افت شنوایی شدید و یا عمیق هستند، درحین تحصیل در مدارس و از طریق خواندن و نوشتن با اجزای کلمه ها آشنا می شوند. در این پژوهش آگاهی واج شناختی کودکان آسیب دیده شنوایی در مقایسه با کودکان دارای شنوایی طبیعی مورد مطالعه قرار گرفت.

روش شناسی:

این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی به انجام رسیده است. در این پژوهش دو گروه از کودکان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند: 1 کودکان مبتلا به افت شنوایی شدید و یا عمیق مادرزادی مشغول به تحصیل در پایه اول تا چهارم مدارس باغچه بان شهر تهران 2- کودکان پایه اول تا چهارم دبستانهای عادی شهر تهران که از هوش معمولی برخوردار بودند و مشکل شنوایی نداشتند.

جمعیت مورد بررسی 160 کودک عادی و 160 کودک آسیب دیده شنوایی با افت شنوایی بالای 70 دسی بل بودند و در هر پایه تحصیلی (اول تا چهارم) 20 دختر و 20 پسر عادی و 20 دختر و 20 پسر آسیب دیده شنوایی بررسی شده اند. بخش اجرایی پژوهش از اوایل مهرماه تا نیمه آبان ماه سال 1378 به طول انجامید. در طی این مدت آزمودنیهای بررسی آگاهی واج شناختی شامل آزمون تصویری و آزمون کلمه های نوشتاری بر روی نمونه ها اجرا شد.

شهریاری بازدید : 281 جمعه 31 خرداد 1392 زمان : 12:20 نظرات ()

ویژگی های دستوری در گفتار دانش آموزان کم شنوای مدارس راهنمایی (ششمین همایش, ظریفیان)

75 دانش آموز کم شنوا(35 دختر و 40 پسر) که در پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی مدارس ناشنوایان شهر تهران، در سال تحصیلی 78-1377 مشغول به تحصیل بودند با میانگین افت شنوائی 55 تا 70 دسی بل در گوش بهتر و طیف سنی 13 تا 23 سال(میانگین 07/17 سال) نمونه مورد مطالعه را تشکیل می دادند. در زمان اجرای آزمون، آزمودنی ها باید شیوه اشاره یا هر شیوه ارتباطی غیرکلامی را کنار گذاشته و فقط به شیوه شفاهی و ازطریق گفتار ارتباط برقرار می کردند.

یافته ها: برخی از یافته های مهم داده ها به شرح زیر است:

َ-میانگین طول گفته با مقیاس واژه ای، 31/4 واژه، میانگین طول جمله های درست با مقیاس واژه ای 45/8 واژه و میانگین تعداد فعل در گفته 24/1 فعل برآورد گردیده است.

-از کل گفته های افراد مورد مطالعه، 45/34 درصد از گفته ها با توجه به ملاک های کاربردشناسی و قواعد دستور زبان فارسی درست بیان شده است. این امر نشان دهنده ضعف کم شنوایان در تولید زبان شفاهی است.

-67/84 درصد از جمله های آزمودنی ها خوش ساخت است.

 

شهریاری بازدید : 241 چهارشنبه 29 خرداد 1392 زمان : 12:15 نظرات ()

مقایسه برخی توانشهای کاربردی زبان در دانش آموزان کم شنوای شدید(ششمین همایش، آذر مهری)

باتوجه به اینکه دو نوع تعبیر معنایی مختلف در پی بردن به معنای جمله های زبان، نقش دارد می توان جمله های زبان را به دو گروه اساسی تقسیم کرد:

-جمله های دارای معنای بافت آزاد و معنای لفظی(یعنی معنی جمله بدون توجه به موقعیت و بافت کاربردی آن)

-جمله های بافت وابسته و یا دارای معنای مجازی(یعنی اطلاعات کاربردی و موقعیتی معنی جمله)

برآورده شده است که معنای بیش از نیمی از جمله های زبان را تنها به کمک ساخت دستوری آنها و معنای لفظی آن نمی توان درک کرد. در بسیاری از جمله ها از ساخت ظاهری به معنا و نقش آنها نمی توان پی برد. جمله های مبهم، طنزآمیز، شوخیهای زبانی، ضرب المثل ها، استعاره ها و ساخت های مجازی همه نمونه هایی از این موارد می باشند. مجموع آگاهی هایی که ما را در درک و کاربرد بیش از نیمی از جمله های دستوری زبان کمک می کند، کاربرد شناسی (pragmatics) نام دارد. در اکثر مواقع در تجزیه و تحلیل زبان افراد کم شنوا به جنبه های دستوری، واژگانی، معناشناسی و تاحدودی واج شناسی پرداخته شده است. درصورتیکه امروزه جنبه کاربردی زبان در این افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بطوریکه ریتنهاست و کنیون (1991) در تحقیق خود، اکتساب استعاره را در 35 کودک کم شنوای 19-6 ساله مورد مطالعه قرار دادند و ارتباطاتی بین سن و استعاره بدست آوردند. در تحقیق دیگر که توسط اصغز ایران نژاد و همکارانش در 1980 بر روی درک و فهم استعاره ها صورت گرفت نشان داد که برخلاف دیدگاه عمومی که کم شنوایان اشکالات ویژه ای در این زمینه دارند، کم شنوایان عمیق توانستند با آموزشی که دیده بودند بهترین و کاملترین گزینه را انتخاب کنند. آنان 46 کودک کم شنوای 17-9 ساله را مورد بررسی قرار داده بودند. با توجه به موارد فوق و باتوجه به اینکه در جداول رشد کاربرد و استفاده از استعاره ها، معانی لفظی و ابهامات زبان در سنین 18-16 سالگی کسب می شود. در پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع دبیرستان مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین افراد کم شنوای مورد مطالعه با میزان افت شنوایی 90-70 در نظر گرفته شده که بتوانند باقیمانده شنوایی و با استفاده از سمعک در این موارد را از محیط کسب نمایند.

خرده آزمونهای مورد بررسی در این پژوهش عبارتنداز:

-درک و بیان استعاره های زبان

-درک و بیان ضرب المثل ها

-درک کنش های غیرمستقیم گفتار

-درک و استنباط معنی متن

-انتخاب بهترین عنوان برای متن

-درک جمله های طنزآمیز

هدف از انجام پژوهش فوق علاوه بر مقایسه توانشهای کاربردی زبان افراد کم شنوا و افراد عادی، شناخت نقاط ضعف کم شنوایان در حیطه کاربرد زبان، ارتباطات اجتماعی و درمان آنها به منظور تقویت مهارتهای درک و بیان اصطلاحات رایج و پرکابرد زبان می باشد.


شهریاری بازدید : 143 یکشنبه 26 خرداد 1392 زمان : 12:3 نظرات ()

جمله در آسیب دیدگی شنوائی(ششمین همایش، علی قربانی)

کودکان آسیب دیده شنوایی که مبتلا به کم شنوایی شدید و عمیق هستند معمولاً علی رغم استفاده از وسایل کمک شنوایی از دریافت کافی صداهای گفتاری محرومند. این محرومیت آنها را دچار مشکل مضاعف در زبان و شناخت می کند.

این دو مشکل که بر هم اثر متقابل دارند منجر به ساختار زبانی نامناسبی در برقراری ارتباط می شوند که احتمالاً نامناسب بودن جمله از مهمترین و زیربنایی ترین آنها می باشد. در این کودکان ساختار جمله به گونه ای است که منظور گوینده یا نویسنده به درستی دریافت نمی شود و گاه کاملاً معکوس دریافت می شود.

در بررسی که بر روی 8 کودک 3 تا 9 ساله کم شنوا صورت گرفته است نمونه هایی از نقایص جمله سازی آنها مشخص شده است. از زمره خطاهای مشاهده شده حذف حروف اضافه، نامناسب بودن نحو، تغییر فاعل، استفاده نامناسب از واژه های مترادف بطور همزمان در یک جمله و خطار در نوشتار به دلیل شباهت لبخوانی واژه ها را می توان ذکر کرد.

در مطالعه یاد شده مشخص شد که عواملی چون سن کودک هنگام آغاز گفتاردرمانی، تاکید بر مهارتهای زبانی در درمان اختلالات ارتباطی، نظم بخشی به ذهن کودک برای طبقه بندی اطلاعات، کمک به کشف ترتیب و توالی در ساختار زبانی و کمک به درک نقش هر واژه در جملات مختلف تاثیر بیسار چشمگیری بر رشد مهارتهای زبانی و جمله سازی دارد.

بنظر میرسد که کودکان کم شنوا به دلیل تکیه بر حس بینایی که از ویژگیهای بارز آن دریافت همزمان محرکهاست، قانونمندی دریافت محرکهای شنیداری و قواعد زبانی را که از ترتیب و توالی زمانی برخوردار است، به درستی کشف نمی کنند. دریافت وجوه مختلف پدیده های بینایی که عمدتاً تغییر ناگهانی و سریع از حالتی به حالت دیگر ندارند. از طرف دیگر شباهت بسیاری از واژه ها با یکدیگر از نظر لبخوانی، کار را دشوارتر می کند و آنها که با خطاهای بسیار زیاد تولیدی واژه ها را ادا می کنند، در دوره پیش از دبستان برای واژه های مشابه(از نظر لبخوانی)، واژه یکسانی استفاده می کنند ولی از محیط پاسخ تصحیح کننده دریافت نمی کنند. درنتیجه مشکلات آنها در هنگامی که می خواهند جمله بنویسند(پس از ورود به دبستان) بیشتر قابل مشاهده می شود و در آن هنگام به دلیل فشار زیاد آموزش دروس مدرسه، امکان پرداختن به تصحیح ساختار جمله فراهم نخواهد بود. از طرف دیگر محروم بون از توانایی قابل قبول در جمله سازی، خواندن و دریافت معنی نوشته ها را برای کودک کم شنوا دشوار می کند و منجر به ناتوانی آنها در تحصیل و عدم استفاده مفید از کتابها می شود. نمونه بارز این ناتوانی را به ویژه در کودکان کم شنوایی که مدارس باغچه بان را سپری کرده اند می توان بوضوح مشاهده کرد.

در این مقاله مقصود بررسی مهارت جمله سازی و تحلیل عوامل موثر بر رشد و تکامل آن است. نتایج نشان می دهد که اگر اقدامات گفتاردرمانی به درستی و به موقع انجام شود، این کودکان به مهارتهای قابل قبولی در خواندن و نوشتن دست خواهند یافت که فراگیری تحصیل را برایشان آسانتر خواهد کرد.

 

شهریاری بازدید : 192 شنبه 04 خرداد 1392 زمان : 17:39 نظرات ()

نقش موسیقی در درمان بیماران زبان پریش (ششمین همایش، سید حسن خاموشی)

درمان بیماران زبان پریش از هر نوع و با هر ویژگی پیچیدگی هائی برای درمانگران داشته است که بنظر من کماکان باقی است. درمان آنها طبعاً بستگی به سن، وسعت ضایعه، با سواد یا بی سواد بودن آنها و نوع زبان پریشی یا منطقه آسیب دیده در مغز دارد. در اینجا مایلم از روش های درمانی موجود نه به عنوان سنتی نام ببرم و نه بسیار کامل و بدون نقص و روزآمد. بلکه بر این اعتقادم که روش های درمانی کنونی بایستی شاخ و برگ بیشتری پیدا کند، چه از نظر اجرا و چه از نظر فلسفه موجودیت آنها بعنوان روشی درمانی. این امر نیاز به نگرشی نو در واقعیتهائی که از آنها غافل مانده ایم دارد. گفتار ملودیک مدتهاست برای درمان لکنتیها استفاده شده است، و نتایج آن نیز مطلوب گزارش شده است. اما در بیمارانی که در نیمکره چپ مغز دچار ضایعه شده اند و گفتار آنها مختل شده است اغلب توانائی آواز خواندن آنها دست نخورده باقی می ماند.

براساس این یافته و نقش موثر نیمکره راست در توانبخشی بیماران زبان پریش که در نیمکره چپ مغز دچار صدمه شده اند، بر آن شدم که نقش موسیقی سنتی(اصیل)، با توجه به زمینه قبلی بیمار و بینش او نسبت به موسیقی را در بهبود گفتار آسیب دیده 4 بیمار زبان پریش بررسی نمایم که همراه با فیلم کوتاهی که از هر کدام تهیه شده ارائه خواهد گردید.

این مقاله انشا . . . شروعی برای انتقادات و ابتکارات همکاران در زمینه پیشبرد موضوع موسیقی درمانی برای کاربردهای گفتاردرمانی خواهد بود.

 

 

شهریاری بازدید : 240 شنبه 04 خرداد 1392 زمان : 17:38 نظرات ()

بررسی وضعیت کاربرد زبان در کودکان 7 ساله فارسی زبان طبیعی(ششمین همایش، لیلا قلیچی، انوشه مسنن مظفری

یکی از توانایی های مهم برای برقراری ارتباط و انتقال پیام بین افراد مختلف کاربرد زبان است و انگیزه ما از این پژوهش، تعیین این توانایی در کودکان بوده است. برای انجام این مطالعه آزمون کابرد زبان که توسط جناب آقای امیری شوکی تهیه شده بود مورد بررس قرار گرفت، که شامل 130 سوال و 19 تصویر بود هر تصویر به کودک ارائه شده و سوالات مربوطه از کودک پرسیده می شد و برای هر مورد پاسخ صحیح یک امتیاز محاسبه می گردید. با تعیین میانگین امتیازات بدست آمده، نکاتی درمورد میزان توانایی کودکان حاصل شد.

روش کار: مقطعی و توصیفی

نمونه مورد مطالعه: برای انجام این پژوهش از میان کودکان 7 ساله فارسی زبان منطقه 3 آموزش و پرورش تهران 30 کودک که نیمی دختر و نیمی پسر بودند بصورت تصادفی انتخاب گردیند. پس از انتخاب افراد مورد مطالعه علاوه بر اجرای آزمون کاربرد زبان و تکمیل پرسشنامه ها از نظر دارا بودن شرایط لازم برای مطالعه کنترل می شدند. پس از پایان گردآوری اطلاعات، اطلاعات مزبور در برگه های خاصی استخراج گردید و با استفاده از روش های آماری توصیفی، مورد توصیف قرار گرفت.

نتایج پژوهش:

1-میانگین امتیازات کاربرد زبان در کودکان مورد مطالعه برحسب جنس از این قرار است:

-  میانگین امتیازات کاربرد زبان در دختران 8/103

-  میانگین امتیازات کاربرد زبان در پسران 6/95

2-میانگین امتیازات کاربرد زبان در تمامی موارد 13 گانه کاربرد زبان در دختران بیشتر از پسران است.

3-میانگین امتیازات موضوع کاربردی تقاضای توضیح و تکرار در دختران بیشترین امتیاز را داراست.

4-میانگین امتیازات موضوع کاربردی درخواست، پذیرش و درخواست در پسران بیشترین امتیاز را داراست.

5-میانگین امتیازات موضوع کاربردی تقاضای غیرمستقیم برای انجام یک عمل در هر دو جنس کمترین امتیازا را داراست.

6-حداقل تفاوت میانگین امتیازات در موضوع کاربردی پرسشهای بلی / خیر است.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق روند رشد کاربرد زبان را در کودکان 7 ساله طبیعی نشان می دهد و زمینه بررسی آسیب شناختی کاربرد زبان کودکان را در رشته گفتاردرمانی فراهم می کند. پس می توان آموزش کاملتری را طراحی کرد تا میزان توانایی کاربرد زبان، در کودکان طبیعی و در کودکان مبتلا به اختلالات زبانی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور آزمون مورد استفاده در این پژوهش الگوی مناسبی است که بدلیل طولانی بودن بهتر است این آزمون رده بندی و هنجاریابی شود.

علت اینکه ژسران در مقایسه با دختران در کاربرد زبان از توانایی کمتری برخوردار بودند نیز باید مورد پژوهش قرار گیرد.

 

شهریاری بازدید : 218 شنبه 04 خرداد 1392 زمان : 17:36 نظرات ()

بررسی مهارت واژه یابی در کودکان 4 و 5 ساله مهد کودکهای شرق تهران(ششمین همایش، مامک جولائی)

هدف اصلی از انجام این بررسی مطالعه توانائی یافتن واژه در کودکان 4 و 5 ساله مهد کودکهای شرق تهران بوده که با استفاده از شیوه های تصویری و کلامی انجام گرفته است. واژه های مورد استفاده در هر گروه سنی شامل 20 واژه عینی و 10 واژه انتزاعی می باشد.

در این پژوهش ارتباط بین سرعت واژه یابی و شیوه مورد استفاده بررسی شده است. همچنین ارتباط بین جنسیت و میزان پاسخدهی به شیوه های مختلف نیز از دیگر اهداف تحقیق بوده است.

140 کودک (70 نفر 4 ساله و 70 نفر 5 ساله) با استفاده از شیوه گزینش خوشه ای از مهدکودکهائی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفته اند و نسبت پسران و دختران نیز در هر گروه سنی یکسان بوده است.

روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون تی ـ استیودنت، آنالیز واریانس و آزمون متغیرهای چندگانه بوده است.

نتایج حاصل از این بررسی حاکی از این است که کودکان در هر دو گروه سنتی دریافتن واژه های عینی بر طبق آزمون موجود به روش تصویری بیش از شیوه های دیگر پاسخ داده اند. درمورد کلمات انتزاعی نیز در گروه 5 ساله ها ارتباط معنی دار بین شیوه ارزیابی و میزان پاسخدهی مشاهده نشد. اما در گروه 4 ساله کودکان به شیوه کلامی نسبت به شیوه تصویری بهتر پاسخ داده اند. و این نحوه پاسخدهی در هر دو گروه دختران و پسران نیز به همین شکل صورت گرفته است. درمورد دختران و پسران نیز به همین شکل صورت گرفته است. درمورد سرعت واژه یابی و ارتباط آن با شیوه های ارزیابی تنها درمورد یکی از شیوه های کلامی در گروه سنی 4 ساله می توان به این ارتباط اشاره کرد. درمورد واژه های انتزاعی نیز در کودکان 5 ساله می توان به ارتباط بین میزان پاسخدهی به شیوه کلامی با سرعت واژه یابی اشاره کرد.

 

شهریاری بازدید : 242 شنبه 04 خرداد 1392 زمان : 17:35 نظرات ()

ارزیابی حافظه در اختلالات ارتباطی نورولوژیکی (ششمین همایش، محبوبه پارسائیان)

مقیاسهای بالینی آزمون نوروپسیکولوژی لوریا نبراسکا کارکردهای لمسی دیداری، گفتار درک گفتار بینایی، نوشتن، خواندن، محاسبه، حافظه و فرایندهای هوشی را شامل می شود که با دو روش نمره گذاری کمی و کیفی عملکرد بیمار آسیب مغزی را در هر مقوله ارزیابی می کند. این مقیاس حافظه، در بخش کمی با محاسبه نمرات کمی بیمار در هر قسمت بر مبنای صفر(عملکرد بهنجار) و 1 (شواهد ضعیفی از آسیب مغزی) و 2 (شواهد قوی از آسیب مغزی) فرد آسیب دیده مغزی را از فرد سالم مجزا و تا حدی شدت ضایعه را مشخص می کند. نمره گذاری کیفی این مقیاس براساس رفتارهای آزمودنی در حین اجرای آزمون می باشد. بعنوان مثال ممکن است فرد آموزشها را درک نکند، تکرار گفته به عنوان جانشینی برای گفتار داشته باشد و یا درحین ارزیابی علائم پارافازی را نشان دهد. باتوجه به اینکه بعضی از رفتارها ممکن است با دامنه مشخصی در افراد سالم نیز در حین اجرای آزمون دیده شود روش نمره گذاری کیفی بر روی یک نمونه 45 نفری از افراد سالم بررسی شده و پس از تعیین نقطه برش نمرات کیفی در افراد سالم، اگر رفتار بیمار آسیب مغزی درحین اجرای آزمون بالاتر از این نقاط برش باشد به عنوان نشانه ای از آسیب مغزی نمره گذاری می شود.

این مقاله چگونگی استفاده از روش نمره گذاری کیفی آزمون را در کنار نمره گذاری کمی، با معرفی یک بیمار با آسیب شدید حافظه، بررسی می کند و با تعیین نمرات کمی و کیفی براساس نقاط برش، آسیب شناس گفتار و زبان را در نشانه شناسی و موضع یابی آسیب های مغزی همراه با نقص حافظه، راهنمایی می کند.

 

 

شهریاری بازدید : 267 شنبه 04 خرداد 1392 زمان : 17:33 نظرات ()

کاربرد زبان درونی در دستیابی به توانایی حل مساله دانش آموزان حساب پریش(ششمین همایش، مژگان رمضانی)

«حل مساله» یک فعالیت پیچیده شناختی است و به فعالیت هایی بیش از کاربرد مستقیم شناخت(اصول روش ها، مفاهیم و مهارت های پیش نیاز) نیازمند است. به بیانی دیگر، حل مساله افزون بر شناخت به فعالیت های شناختی سطوح بالاتر (فراشناخت) نیز نیازمند است.

پژوهش هایی که به تعیین مشخصه های مساله های کلامی متمرکز است(یعنی تعیین روش های ناکارآمد و کارآمد حل مساله) و نیز نحوه تدریس راهبردهایی که به موفقیت بیشتر دانش آموزان منتهی می شود، شواهدی دال بر ضعف و نارسایی فراگیران در مهارت های بنیادی و نیز عدم استفاده موثر از راهبردهای حل مساله نشان داده است. نتایج تعدادی از پژوهش ها (اسمیت Smith, E و آلی Alley, G، 1981، مونتاگو و باس Bos, C.S. ، 1986، پیترسون Peterson, P.، 1988، واکر Walker, D.W. و پاتیت Pottet, J.A. ، 90-1989، مونتاگو Montague, M، 1992، و اپلی گیت Appleygate, B. و مارکوارد Marquad, K.، 1993، هاتکینسون Hutchinson, N. L.، 1993، برند Behrend, Y.L. ، 1994، مونتاگو، 1997) نشان می دهد این راهبردها آموختنی اند و می توان آنها را به گونه ای نظام یافته به فراگیران آموزش داد و شاهد تغییرات کیفی و کمی مثبت نیز بود.

در طی این مطالعات که به طور نظام یافته ای از دهه هشتاد آغاز شده است و به طور اخص بر فراگیری حل مساله استوار است شواهد فزاینده ای از اثربخشی آموزش های شناختی و یا فراشناختی (به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر) وجود دارد. در این میان «تغییر رفتار شناختهی Cognitive Behavior Modification(CBM) » به همراه روش های آموزشی دیگر که به صورت خود آموزی اعمال می شود و بر استفاده از زبان درونی، در جهت تسهیل فرایند حل مساله متکی است، نمونه ای از این آموزشها هستند. این روش ها به طور عمده بر مبنای بررسی های (میشن بام، 1977، 1985) میشن بام و گودمن Goodman, J.(1971) بوده است و به عنوان یک راهبرد در آموزش ریاضی به دانش آموزان با نارسایی ویژه اکتساب حساب(حساب پریش) مورد استفاده قرار گرفته است(باس و وان Vaughn, S.، 1994).

در همین ارتباط برخی مولفان با کمک خودآموزی آشکار به دانش آموزان واجد ناتوانی های یادگیری کمک کردند تا بدانند چه چیزهایی باید به خودشان بگویند و چه سوالاتی باید بپرسند تا بر فرایند حل مساله اشراف داشته باشند. آنها دریافتند وقتی دانش آموزان پاسخ ها را قبل از نوشتن بیان می کنند(به جای اینکه فقط بنویسند) اشتباه کمتری مرتکب می شوند. علت آن ممکن است این نکته باشد که فرایند بیان کلامی دانش آموز را متوجه پاسخ می کند و به او فرصت مجددی می دهد تا صحت پاسخ ها را وارسی کند. وقتی بیان کلامی به فرایند افزوده شود، چه به صورت نامیدن علائم قبل از حل مساله باشد و چه به صورت نامیدن مرحله های حل مساله، پیشرفت معناداری در کارکرد فراگیر به وجود می آید.

باتوجه به همین نکته و با ضرورت یافتن این مساله که بسیاری از برنامه های آموزشی، در نهایت باید به یادگیری عمیق دانش آموزان منجر شود این مقاله به ارائه دیدگاه نگارنده درمورد کاربرد و تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ازطریق فن تفکر با صدای بلند Thinking aloud بر مهارت حل مساله دانش آموزان حساب پریش می پردازد. مراحل به کار بسته با استفاده از این روش بدین قرار است:

سرمشق دهی Modeling، تشریک مساعی Co-participation ، نمایش دانش آموز ( Student demonstration تعدیل خودآموزی آشکار Fading overt و پسخوراند Feedback.

در همین راستا پژوهشی به منظور بررسی تاثیر این روش در فراگیری حل مسادله 10 دانش آموز حساب پریش شهرستان گچساران انجام شد. این دانش آموزان در پایه سوم ابتدایی به تحصیل اشتغال داشتند. دامنه سنی آنها 10-9 ساله و دارای بهره هوشی 107-91 بودند و باتوجه به گزارش تشخیصی معلمان(فهرست وارسی تشخیصی حساب پریشی DMS VI)، مطالعه تاریخچه فردی و نتایج حاصل از آزمون وکسلر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع طرح تک آزمودنی Single case بود. نتایج حاکی از تاثیر مثبت این آموزش ها در پیشرفت کمی و کیفی فراگیری و نیز تداوم اثر آموخته ها بوده است.

 

 

شهریاری بازدید : 215 شنبه 04 خرداد 1392 زمان : 17:30 نظرات ()

گزارش موردی از یک فرد مبتلا به زبان پریشی درکی(ششمین همایش، مهدی امیری، آذر مهری، دکتر رضا نیلی پور)

بیمار موردنظر پسری 22 ساله با تحصیلات سوم دبیرستان می باشد که دراثر تصادف با موتور سیکلت در تاریخ 31/4/80 دچار خونریزی مغزی شده و به مدت شش روز بیهوش بوده است. در اثر ضایعه مغزی در نیمه راست بدن دچار نیمه فلجی گردیده که با درمانهای فیزیوتراپی بر توان حرکتی او به میزان قابل توجهی افزوده شده است. در CT اسکن های اولیه بیمار، ضایعه در نواحی فرونتوپاریتال در هر دو نیمکره راست و چپ و در ناحیه ساب کورتیکال به سمت بیزال گانگلیونها بوده که به تدریج در CT اسکن های بعدی ازمیزان ضایعه در نیمکره راست کاسته شده ولی در نیمکره چپ همچنان ضایعه دیده می شود. بیمار در 23/7/80 برای گفتاردرمانی مراجعه نموده است. در ابتدابیمار انگیزه ای برای شروع گفتار نداشت و فقط به سوالات پاسخ می داد براساس آزمون زبان پریشی فارسی(دکتر نیلی پور، 1373) ارزیابی به عمل آمد که نتایج به شرح زیر است:

-  اشکال در قسمت درک شنیداری (شامل شناخت اندام های بدن (نمره 2/0) تشخیص راست و چپ اندام ها(نمره 5/3 دهم) دستورات ساده (نمره 4/0) درک مفاهیم پیچیده (نمره 5/0) .

-  اشکال در خواندن(شامل خواندن کلمات (نمره 5/0) خواندن شفاهی جملات (نمره 1/0) درک خواندن (نمره 3/0)).

-اشکال در نوشتن (شامل دیکته حروف و کلمات (نمره 4/0) دیکته جملات (نمره 5/0) نوشتن آزاد (نمره 5/0)).

-  اشکال در نامیدن و نام بردن (نمره 5/0).

-علاوه بر موارد فوق در گفتار بیمار تکرار نابجا زیاد مشاهده می شد.

-  هیچگونه پارافازی در گفتار ایشان مشاهده نشده است.

باتوجه به اشکالات بیمار در زمینه های درک شنیداری، خواندن، نوشتن و نامیدن برنامه درمانی بر روی این موارد طرح ریزی شد و بیماری هفته ای یک جلسه تحت درمان قرار گرفت. پس از گذشت 12 جلسه بهبودیهای قابل ملاحظه ای در قسمت های فوق بدست آمد بگونه ای که طی ارزیابی مجدد نمرات درک شنیداری بیمار به 7/0 رسید اشکال خواندن وی بکلی مرتفع گردیده است و نمرات وی به 9/0 و 10/0 می رسد اما در نوشتن، در شناسایی برخی از حروف و نوشتن جملات دچار اشکال است. در زمینه نامیدن و نام بردن نیز بهبودی های زیادی مشاهده شده است و تکرار نابجا کمتر شده است. نمرات نامیدن و نام بردن وی نیز به 9/0 رسیده است.

 

شهریاری بازدید : 384 شنبه 04 خرداد 1392 زمان : 17:27 نظرات ()

دیسفونی اسپاستیک(ششمین همایش، دکتر امیر آروین سازگار)

مجموعه ای شامل 100 بیمار مبتلا به دیسفونی اسپاستیک نوع اداکتور مورد بررسی کامل شامل: شرح حال، معاینه بالینی، A.B.R, Voice Analysis و در برخی موارد MRI، لارنکوسکوپی غیرمستقیم و مشاوره نورولوژیک و سایکولوژیک قرار گرفته و سپس تحت تزریق Botox toxin به صورت مستقیم در TVC یکطرف قرار گرفتند.

نتایج بسیار مطلوب ولی موقتی است. می توان دز تزریق را بر خلاف نظر رایج افزایش داد و با این کار مدت درمان را با فلج کامل TVC یک طرف طولانی تر کرد.

هر چند این بیماری یک بیماری ارگانیک است ولی کمک و حمایت گفتاردرمانگر و متخصص روانپزشکی ضروری است با توجه به مطالعات اخیر اختلال اصلی در Brain Stem می باشد و به همین علت علی رغم طبیعی بودن P.T.A در برخی موارد در ABR موجی نمی توان ثبت کرد. بحث درمورد این مجموعه بیماران موجب آشنایی بیشتر با این بیماری و همکاری مطلوبتر متخصصین مختلف جهت ارزیابی و درمان آن می باشد.

شهریاری بازدید : 543 چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392 زمان : 8:34 نظرات ()

توانبخشی عصب پایه در زبان پریشی ناشی از صدمات مغزی(ششمین همایش، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم)

 توانبخشی عصب پایه نوعی توانبخشی مدرن است که سعی می کند تا توانبخشی (گفتاردرمانی) بر پایه نظریه های زبان شناسی حاصل از پژوهش های زبان پریشی و بیماری های نورلوژیک را درمورد بیماران زبان پریش ناشی از صدمات مغزی بکارببرد و اثرات آن را براساس دانش عصب پایه تعیین کند.

تبیین علمی و پژوهشی ارتباط دادن بهبود زبان پریشی در سپر بیماری با اقدامات درمانی ازطریق توانبخشی زبان یا گفتاردرمانی بیمار مشکل است و طریقه علمی قابل اعتباری که نقش علت و معلولی گفتاردرمانی را برای بهبود بیماران زبان پریش تائید کند از نظر متدولوژیک با مشکل روبرو است. زیرا تغییرات بسیاری در سیر بهبودی زبان پریشی و استنتاجات آماری از آن نقش دارند که تعیین دقیق و علمی اثرات و نقش گفتاردرمانی را تا اندازه ای غیرممکن می کند.

جدیداً وسایل تصویربرداری کارکردی مغز چون پت اسکن و شیوه های جدید استنتاجات تصویری از نحوه کارکرد مغز نوید این را می دهد که ما ازطریق تصویربرداری از مغز به نحوه تغییر عملکردی ناشی از گفتاردرمانی و اثرات تکنیک های مختلف گفتاردرمانی در نحوه عملکرد مغز در زبان پریشی های مختلف پی ببریم و موانع متدولوژیک که بر سر راه پژوهش در این زمینه مهم وجود داشته برداشته شود.

شهریاری بازدید : 205 چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392 زمان : 8:21 نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 291
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 46
 • بازدید امروز : 46
 • باردید دیروز : 132
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 20
 • بازدید هفته : 280
 • بازدید ماه : 3,023
 • بازدید سال : 21,296
 • بازدید کلی : 224,521