close
تبلیغات در اینترنت
فیزیولوژی بلع طبیعی 1
loading...

گفتار درمانی

 بلع طبیعی یک مکانیسم پیجیده است ؛ که درطول آن غذایی که در دهان گذاشته می شود از لحاظ حجم و غلظت تغییر یافته تا بتواند به راحتی از طریق حلق و مری برای مراحل بعدی گوارش وارد معده شود . این فرایند طی مراحلی انجام میشود که به طور کلی به سه مرحله دهانی ؛ حلق ومری تقسیم می شوند ولی به طور کلی می توان آن را به چهار مرحله تقسیم کرد مرحله اول : مرحله آمادگی دهانی مرحله دوم : مرحله انتقالی دهانی مرحله سوم : مرحله حلقی مرحله چهارم : مرحله مروی دربرخی از متون دو مرحلهاول تحت عنوان مرحله دهانی درنظر گرفته…

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

فیزیولوژی بلع طبیعی 1

 بلع طبیعی یک مکانیسم پیجیده است ؛ که درطول آن غذایی که در دهان گذاشته می شود از لحاظ حجم و غلظت تغییر یافته تا بتواند به راحتی از طریق حلق و مری برای مراحل بعدی گوارش وارد معده شود . این فرایند طی مراحلی انجام میشود که به طور کلی به سه مرحله دهانی ؛ حلق ومری تقسیم می شوند ولی به طور کلی می توان آن را به چهار مرحله تقسیم کرد

مرحله اول : مرحله آمادگی دهانی

مرحله دوم : مرحله انتقالی دهانی

مرحله سوم : مرحله حلقی

مرحله چهارم : مرحله مروی

دربرخی از متون دو مرحلهاول تحت عنوان مرحله دهانی درنظر گرفته شده اند : که یک مرحله ارادی در بلع است و دو مرحله بعد یعنی مراحل حلقی و مروی به عنوان مراحل غیر اردای عمل بلع در نظر گرفته می شود . لئوپالدو و کاگل معتقدند قبل از آن که غذاوارد دهان شود عوامل دیگری مانند محرکهای عاطفی ؛ شناختی و حسی حرکتی نیز ممکن است ؛ دربلع غذا تاثیر گذار باشند که این عوامل نیر باید به عنوان یک مرحله از بلع در نظر گرفته شوند و شاید بتوان آنها را همان میل ذاتی به غذا موسوم به گرسنگی و نوع غذای که فرد به طور ترجیحی جستجو می کند موسوم به اشتها درنظر گرفت و بنابر این قبل از شروع بلع دهانی مرحله ای را به عنوان مرحله پیش بینی پیش دهانی در بلع مطرح کرده اند اصلاح غذا خوردن معمولا به معنی مراحل دهانی بلع ( دو مرحله اول است و مرحله حلقی و مروی را دربرنمی گیرد .........

برگرفته از کتاب اختلال بلع در بزرگسالان

تالیف : جلال بختیاری

 

 مراحل بلع طبیعی در بزرگسالان

1-مرحله آمادگی دهانی

هنگامی که غذا داخل دهان قرار می گیرد ؛ ابتدا لب ها در مقابل دندان های پیشین رویهم فشرده می شوندو دهان در ناحیه لب ها بسته می شود ؛ سپس قسمت جلویی زبان به سمت سخت کام بلند می شود و غذا را در آن ناحیه نگه می دارد؛ اگر غذا جامد باشد ؛ توسط حرکات چرخشی و طرفی زبان برای جویدن به زیر دندان ها رانده می شود . ساختار دندا ن ها برای عمل جویدن به طور تخصصی طراحی شده اند ؛ بطوریکه دندانهای قدامی مخصوص عمل بریدن و دندان های خلقی مخصوص عمل خرد کردو آسیاب کردن مواد غذایی هستند. فرایند جویدن دارای یک کنترل عصبی عضلانی بسیار ظریف است ؛ که نه تنها از وارد آمدن آسیب به زبان جلوگیری به عمل می آورد ؛ بلکه منجر به تشکیل یک لقمه منسجم نیز می شود . حرکات مختلف فک تحتانی که در عمل جویدن به کار می روند توسط انقباض عضلات جونده شامل عضلات ماستر ؛ گیجگاهی و پیتر یگوئیدهای داخلی و خاجی صورت می گیرد و تمام این عضلات از شاخه حرکتی عصب زوج پنج مغزی ( سه قلو ) عصب می گیرند و روند جویدن توسط هسته هایی که در ساقه مغز قرار دارند ؛ کنترل می شود . تحریک نواحی مشبک در مراکز چشایی تنه مغزی ؛ مناطقی از هیپو تالاموس ؛ آمیگدال و حتی قشر مغز در نزدیکی مناطق حسی بویایی و چشایی نیز ؛ منجر به بروز حرکات ریتمیک جویدن بیشتر ناشی از رفلکس جویدن است که به ترتیب زیر انجام می شود :

 ابتدا وقتی غذا داخل دهان قرارمی گیرد و جود غذا ؛ موجب مهار رفلکس عضلات جویدن می شود و اجازه می دهد تا فک تحتانی پایین بیافتد ؛ پائین افتادن فک تحتانی به  نوبه خود موجب بروز یک رفلکس کششی در عضلات فک و انقباض مجدد این عضلات می گردد و فک را بالا می برد و موجب بسته شدن دندانها می گردد و مجدد غذا را روی پوشش دهان می فشارد و این عمل یکبار دیگر انقباض عضلات را مهار می کند ؛ و موجب پایین افتادن فک تحتانی و انقباض برگشتی آن می شود و این روند به دفعات تکرار می شود . لب ها در طول عمل جویدن بسته هستند که مانع خروج غذا از دهان حین جویدن می شو ند . حرکات چرخشی و کناری زبان به منظور کنترل ماده غذایی در دهان برای ترکیب این مواد با بزاق و قرا ردان آنها در زیر دندانها بسیار ضروری است. براساس نظر لاگمن در طول عمل جویدن معمولا مقدار کمی از مواد غذایی درقسمت پشت زبان وارد حفره والکولا و یا سینوس پریفورم می شود ؛ زیرا در طول عمل جویدن مواد جامد ؛ که زبان به طور فعال درگیر آن است . بین نرمکام و خلف زبان بستی بوجود نمب آید اما در مورد مایعات رقیق یا غلیظ و یا مواد نیمه جامه ؛ مانند پوره که نیازی به جویدن ندارد این اتفاق نمی افتد ؛ در هنگام بلعیدن این مواد ؛ نرمکام نیز با انقباض عضلات کامی زبانی پائین می آید و به عقب زبان فشار می آورد ؛ بطوریکه یک بست محکم خلفی ایجاد می شود و از ورود زود هنگام مواد غذایی مایع یا نیمه جامد به حلق جلوگیری می کندو ماده غذایی مایع یا نیمه جامد زودتر وارد حلق نمی شود . در انتهای مرحله آمادگی دهانی ؛ زبان مواد غذایی چویده شده را از زیر دندان ها جمع آوری می کند وآن را با بزاق مخلوط می کندو در نهایت یک لقمه منسجم را جهت مرحله بعدی بلع آماده می کند. اگر در هر بار مقدار زیادی غذا در دهان گذاشته شود . زبان آن را به چند جزء تقسیم می کند و با یک مقدار مناسب از غذا لقمه ای را تشکیل می دهد و باقیمانده غذا را دریک طرف حفره دهان نگه می دارد ؛ بنابراین زبان قادر است لقمه ای با غلظت و حجم مناسب برای بلعیدن تهیه کند.

 حداکثر حجمی از مواد خوراکی که میتواند به راحتی بلعیده شود ؛ در مورد مایعات رقیق تقریبا 20 میلی لیتر است ؛ و هر چه غلظت ماده غذایی افزایش یابد حجم ماده ای که می تواند بلعیده شود کاهش می یابد ؛ مثلا در مورد غذاهای نیمه جامد ؛ مانند پوره سیب زمینی غ حداکثر حجمی که به راحتی قابل بلعیدن است معمولا 7-5 میلی لیتر است . وقتی لقمه غذا تشکیل شد ؛ لقمه یا در کف دهان و جلوی زبان نگه داشته می شود و یا درسطح زبان بین زبان و کام نگه داشته می شود. افراد مسن نسبت به افراد جوان بیشتر تمایل دارند لقمه را درکف دهان جلوی زبان نگه دارند؛ در این صورت قسمت قدامی زبان جلو می آید و لقمه را بلند می کندو آن را به سمت وسط زبان برای مرحله بعدی می آورد .

در پایان مرحله آمادگی دهانی که لقمه آماده شد و در سطح فوقانی زبان قرارگرفت ؛ کناره های طرفی و قدامی زبان به طرف بالا بلند می شوند و در مقابل ستیغ لثوی فوقانی یک بن بست ایجاد می کند و لقمه غذا را در آن احاطه می کنند ؛ زبان در این هنگام شکلیشبیه تولید صدای /s/دارد.

تعدادی از اعصاب جمجمه ای در این فرایند نقش دارند که عبارتند از : عصب زوج پنجم ( سه قلو ) که در حرکات چرخشی فک پائین در هنگام جویدن نقش دارد. عصب زوج هفتم ( چهره ای ) که عمل بستن لبها و انقباض و هماهنگی عضلات ناحیه دهان و صورت را به عهده دارد . عصب زوج دهم مغزی ( عصب واگ ) که در انقباض عضله کامی زبانی نرمکام نقش دارد؛ عصب زوج دوازدهم مغزی ( عصب زیر زبانی ) که حرکات طرفی و چرخشی زبان را به عهده دارد و همچنین بخش حسی اعصابی که در ترشح غدد بزاقی و در درک مزه و دمای غذا نقش دارند.

شهریاری بازدید : 315 پنجشنبه 15 بهمن 1394 زمان : 18:29 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 299
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 38
 • آی پی دیروز : 62
 • بازدید امروز : 147
 • باردید دیروز : 178
 • گوگل امروز : 14
 • گوگل دیروز : 32
 • بازدید هفته : 147
 • بازدید ماه : 2,955
 • بازدید سال : 2,955
 • بازدید کلی : 233,802