close
تبلیغات در اینترنت
فیزیولوژی بلع طبیعی 3
loading...

گفتار درمانی

 - مرحله حلقی مرحله حلقی بلع یک مرحله کاملا غیر ارادی است که در این مرحله لقمه غذا باید از حلق دهانی وارد مری شود. با توجه به اینکه حلق ای لحاظ آناتو میکی مانند چهار راهی است که از بالا به بینی ؛ از جلو به دهان و از پائین به مری و حنجره راه دارد ؛ بنابراین ماده غذایی باید بدون ورود به راههای دیگر فقط وارد مری شود و بنابر این یک سری فعالیتهای عصبی – عضلانی ( حرکتی ) عمده در طول این مرحله از بلع ؛ به ترتیب رخ می دهند که ؛ اولا از ورود غذا به مسیر هوایی ( نای ) و بینی جلوگیری به عمل می آورد…

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

فیزیولوژی بلع طبیعی 3

 - مرحله حلقی

مرحله حلقی بلع یک مرحله کاملا غیر ارادی است که در این مرحله لقمه غذا باید از حلق دهانی وارد مری شود. با توجه به اینکه حلق ای لحاظ آناتو میکی مانند چهار راهی است که از بالا به بینی ؛ از جلو به دهان و از پائین به مری و حنجره راه دارد ؛ بنابراین ماده غذایی باید بدون ورود به راههای دیگر فقط وارد مری شود و بنابر این یک سری فعالیتهای عصبی عضلانی ( حرکتی ) عمده در طول این مرحله از بلع ؛ به ترتیب رخ می دهند که ؛ اولا از ورود غذا به مسیر هوایی ( نای ) و بینی جلوگیری به عمل می آورد و ثانیا با شل شدن عضله انگشتری حلقی یا اسفنکتر فوقانی مری ؛ امکان عبور غذا از دریچه مری را فراهم می سازد .

این فعالیت های عصبی عضلانی ( حرکتی ) که از لحاظ فیزیولوژیک و بیو مکانیک کاملا به هم وابسته هستند شامل موارد زیر می باشند :

1-نرمکام به طرف بالا کشیده می شود و راه حلق بینی مسدود می کند و از و از وارد شدن غذا به داخل حفره های بینی جلوگیری به عمل می آورد که این عمل در برخی متون به عنوان بخشی از مرحله انتقال دهانی در نظر گرفته شده است ........

 

 

برگرفته از کتاب اختلال بلع در بزرگسالان

تالیف : جلال بختیاری

 

2- چین های کامی حلقی در دو طرف حلق به طرف خط وسط کشیده می شوند و به یکدیگر نزدیک می شوند . این چینها به ترتیب یک شکاف طولی را تشکیل می دهند که غذا باید از طریق این شکاف به داخل حلق وارد شود که این شکاف یک عمل انتخابی انجام می دهد؛ یعنی به غذایی که به اندازه کافی جویده شده اجازه عبور آسان را می دهد در حالیکه عبور مواد غذایی درشت معمولا به تاخیر می افتد .

3- طنابهای صوتی حنجره به شدت به یکدیگر نزدیک می شوند و حنجره نیز توسط انقباض عضلات فوق لامی ناحیه قدامی گردن ؛ به طرف بالا و جلو کشیده می شود ؛ همچنین وجود رباطهای که از حرکت رو به بالای اپیگلوت جلوگیری می کنند ؛ موجب می شود که اپیگلوت به طرف عقب چرخیده و روی مدخل فوقانی حنجره قرار گیرد که درمجموع این اعمال از ورود غذا به داخل نای جلوگیری می کنند. عمل نزدیک شدن طنابهای صوتی ؛ نقش حیاتی تری را درجلوگیری از ورود ماده غذایی به نای ایفا می کند ؛ به طوریکه اختلاال در عملکرد طنابهای صوتی یا عضلات نزدیک کننده آنها منجر به خفه شدن فرد در اثر ورود مواد غذایی به نای می گردد ؛ در حالیکه برداشتن اپیگلوت معمولا موجب نا توانی جدی در عمل بلع نمی شود .

4- حرکت رو به بالا ی حنجره همچنین مدخل مری را به طرف بالا کشیده و آن را گشاد می کند ؛ همزمان با آن 3-4سانتی متر دیواره عضلانی مری که اسفنکتر فوقانی مری یا اسفنکتر حلقی مروی نامیده می شود ؛ شل می گردد و و به این ترتیب به غذا اجازه می دهد تا به آسانی از حلق به داخل بخش فوقانی مری حرکت کند. این اسفنکتر در فاصله بین دو بلع متوالی در حالت انقباض است ؛ و به این ترتیب در زمان تنفس از ورود هوا به داخل مری جلوگیری می کند. حرکت رو به بالای حنجره همچنین گلوت را از مسیر اصلی عبور غذا خارج می کند؛ بطوریکه غذا به جای اینکه به طور عمده از روی گلوت عبور کند از دو طرف آن عبور می کند و این خود عمل حفاظتی دیگری جهت جلوگیر ی از ورود غذا به داخل نای است .

5-در همان زمان که حنجره بالا می رود و اسفتکتر حلقی مروی شل می شود تمامی دیواره عضلانی حلق منقبض می گردد . این عمل از بخش فوقانی حلق شروع می شود و به صورت یک موج دودی سریع در جهت رو به پائین ؛ در نواحی میانی و تحتانی حلق انتشار می یابد که غذا را به داخل مری می راند . درانتقال غذل از حلق 4 نیروی اصلی نقش دارند که این نیروها عبارتند از :

1-حرکت سریع لقمه

2- نیروی انتقالی ناشی از فشار عقب زبان برروی لقمه

3- انقباضات ناشی از حرکات دودی حلق

4- نیروی جاذبه

نیروی جاذبه به همراه انقباضات متوالی و دودی شکل عضلات تنگ کننده حلق ؛ در پائین رفتن غذا پس از ورود به حلق نقش مهمی را ایفا می کنند . براساس نظر لاگمن حرکات زبان و حنجره نیز در ایجاد فشار لازم جها حرکت غذا نقش دارند . در ارتباط با ترتیب فعالیتهای عصبی عضلانی ( حرکتی ) در مرحله حلقی نیز تحقیقات نشان داده اند که این حرکات درشروع بلع به ترتیب زیر صورت می گیرند :

1-براساس تحقیق پرلمن و ون دائل بستن راه هوایی ابتدا با نزدیک شدن غضروف های هرمی به خط وسط شروع می شود ؛ که این رخداد حدود 341هزارم ثانیه قبل از بالا رفتن استخوان لامی و حنجره رخ می دهد بلافاصله بعد از اینکه غضرو فهای هرمی در خط وسط با هم تماس پیدا کردند این غضروف ها درجهت قدامی می چرخند ؛ بنابراین آنها در مقابل قاعده اپیگلوت به طور کامل به هم متصل می شوند . محققین دیگر نیز بر روی ایم موضوع که بستن مسیر هوایی اولین اتفاق در شروع بلع است توافق نظر دارند که این رخداد نیز با نزدیک شدن تارهای صوتی حقیقی به یکدیگر شروع می شود و مراحل بعدی بستن مسیر هوایی هنگام بلع انجام می شود .

3-بلافاصله بعداز نزدیکی تارهای صوتی ؛ استخون لامی به سمت بالا و جلو حرکت می کند و به دنبال آن نیز حنجره ( عضروف تیروئید و انگشتری ) نیز به سمت بالاو جلو حرکت می کند . حرکت رو به بالا و جلو استخون لامی و حنجره فقط توسط ویدئو فلورسکویی به طور مستقیم قابل مشاهده است . بلند شدن حنجره و استخوان لامی به هدایت لقمه در مسیر صحیح به سمت پائین کمک می کند . این حرکت برروی 3 عملکرد تاثیر دارد؛ نخست حرکت حنجره به سمت جلو یم فضای وسیعتری را برای لقمه ایجاد می کند که بستن مسیر هوایی بوسیله فشار دادن اپیگلوت و غضرو ف های هرمی را تسهیل مب کند و در نهایت بلند شدن حنجره توسط عضلات فوق لامی و تحت لامی به باز شدن اسکفتر فوقانی مری از طریق کشش دیواره قدامی آن کمک می کند. حنجره حدود 5/2سانتی متر به سمت بالا حرکت می کند ؛ کاهریلاس و همکارانو استخوان لامی 1/1سانتی متر در جهت فوقانی و 9/0سانتی متر در جهت قدامی حرکت می کند اسفنکتر فوقانی مری بوسیله حرکت قدامی استخوان لامی و حنجره باز می شود ؛ زمانیکه اسفتکتر باز شد ؛ فشار خود لقمه نیز به باز شدن بیشتر آن کمک می کند ؛ بنابراین باز شدن این اسفنکتر یک فرایند بیو مکانیکی است .

به دنبال بلند شدن استخوان لامی و حنجره طول حلق کم شده و حلق کوتاه می شود ودیواره های طرفی حلق به سمت خط وسط حرکت می کنند که این حرکت نشان دهنده انقباض عضلات طولی و تنگ کننده حلق می باشد. انقباض عضلات طولی یا بلا برنده حلق با انقباض عضلات قسمت قدامی کف دهان دریک حالت متوازن قرار می گیرند و بلا فاصله بعداز شروع کوتاه شدن طول حلق ؛ عضلات تنگ کننده حلق به ترتیب از بالا به پائین شروع به انقباض می کنند. این ترکیب نیروهای عضلانی باعث کوتاه شدن و باریک شدن دیواره حلق به طور جانبی شده و به حرکت رو به پایین لقمه غذا و پاک شدن حلق از مواد غذایی کمک می کند. بخش عمده حرکت لقمه های بزرگ تحت تاثیر نیروی رانشی زبان می باشد؛ ولی لقمه های با حجم کمتر توسط انقباضات حلق به سمت پائین حرکت می کنند. تمام این فعالیتها درمدت 5/0ثانبه انجام می شود . مراحل دهانی و حلقی بلع معمولا در افراد سالم به طور ایمن و با کفایت صورت می گیرد و ممکن است ندرتا با آسپیراسیون یعنی ورود غذا یا مایعات به مسیر تنفسی همراه باشد که آنهم از طریق رفلکس سرفه خارج می شود.

لقمه معمولا به طور کامل بلیعده می شود و ممکن است مقادیر بسیار نا چیزی از آن در ساختارهای دهان یا حلق باقی بماند . این فرایند بلع ایمن و با کفایت معمولا با افزایش سن تغییر نمی کند ؛ گرچه ممکن است با افزایش سن تغییراتی در حرکت ساختار ها و یا نعطاف پذیری آنها به وجود آید ( به خصوص در افراد بالای 80 سال ) بنابر این در این افراد خطر مشکلات بلع وقتی بیمار می شوند و یا از لحاظ جسمی ضعیف می شوند ؛ بیشتر از افراد جوانتر است .

شهریاری بازدید : 259 پنجشنبه 13 خرداد 1395 زمان : 18:37 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 299
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 38
 • آی پی دیروز : 62
 • بازدید امروز : 177
 • باردید دیروز : 178
 • گوگل امروز : 14
 • گوگل دیروز : 32
 • بازدید هفته : 177
 • بازدید ماه : 2,985
 • بازدید سال : 2,985
 • بازدید کلی : 233,832