close
تبلیغات در اینترنت
گفتار درمانی
loading...

گفتار درمانی

این وبلاگ درجهت افزایش آکاهی مردم درمورد اختلالات گفتار وزبان ساخته شده است

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

اطلاعیه

بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)

کلینیک گفتار درمانی ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان کودکان و بزرگسالان زیر نظر مرجان شهریاری

کارشناس ارشدگفتار درمانی و عضو انجمن علمی گفتار درمانی ایران


آدرس :
یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷

تلفن تماس :
۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴

شهریاری بازدید : 185 چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 زمان : 20:38 نظرات ()

خدمات کلینیک گفتاردرمانی

دراین کلینیک کودکان وبزرگسالانی که دچار یکی از انواع اشکالات گفتار وزبان هستند . مورد ارزیابی قرار می کیرند و در وهله ی اول ودرصورت امکان  با ارایه ی مشاوره (برای کودکان این مشاورره به والدین داده می شود )درمان اختلال در منزل توسط خود فرد یا والدین  پی گیری می شود.و در غیر این صورت برنامه ی درمانی به شکل منظم(هفتگی و٠٠٠)درکلینیک باحضور متخصص انجام می شود .در این مکان سعی شده است با استفاده از تجهیزات وابزار کار بردی روش های درمانی تسهیل شوند ونحوه ی استفادی از ابزار نیز به فرد آموخته خواهد شد.

برخی ازانواع اختلالات گفتار وزبان عبارتند از:

١-تأخیر در بیان کلمات (اگر کودک شما تا سی ماهگی هنوز کلمات  ارتباطی ندارد ازاین نظر باید مورد بررسی قرار گیرد.)

٢-اشکال در تلفظ صدا در کودکان به دلایل مختلف (مشکلات ارگانیک  تأثیرات محیط و----)

٣-تأخیر در فراگیری گفتاروزبان به دلیل افت شنوایی

٤-ناروانی گفتار کودک ودر مراحل پیشرفته تر لکنت کودکان (درمان ناروانی وحتی لکنت کودکان در مراحل ابتدایی بسیار راحت وسریع صورت می گیردومراجعه ی دیرهنگام باعث می شود که درمان طولانی تر شود)

٥-اشکالات تلفظی بزرگسالان که به شکل عادتی تثبیت شده است .

٦-اختلالات بیانی ودرکی بزرگسالان درپی آسیب مغزی

٧-گرفتگی واختلالات صدا(خاص آموزگاران وخوانندگان و..)

خدمات خاص کلینیک (مخصوص مهد کودک ها ودبستان های ابتدایی)

-ارزیابی کودکان درمحیط مهد یا دبستان ازنطر مهارتهای زبانی(جهت پیشگیری از اختلالات ظریف یادگیری  وارتباطیِ)

-مشاوره به والدین (جهت آگاهی ازمهارتهای کودک خود وآشنایی با تمرینهایی در قالب بازی برای رشد مهارتهای خواندن ونوشتن)

شهریاری بازدید : 1879 شنبه 02 دي 1391 زمان : 9:7 نظرات ()

بهبود عملکرد ادراک شنیداري در افراد کم شنوا بر اساس الگوریتم ردیابی فورمنت در واکه ها

زمینه و اهداف: سیستم شنوايي انسان يک دستگاه پردازش سیگنال هاست كه به شنونده امكان استخراج اطلاعات مهم و مورد نیاز را از يک محیط الكتريكي پر سروصدا و شلوغ مي دهد. در سیستم شنوايي معمولا نورونهای عصب شنوايي نقش فیلترهای میان گذر باند باريكي را دارند كه صوت ورودی را به فركانسهای تشكیل دهنده اش تجزيه مي كنند. در افراد دارای اختلالات شنوايي حسي عصبي اين نورونها دارای پهنای باند بیشتری نسبت به افراد سالم هستند.كه باعث اختلالات در تشخیص فورمنت در بخش مركزی مغز میگردد هدف اين مطالعه شبیه سازی پردازشگر بهبود دهنده صوت بر روی جمعیت افراد كم شنوا است. پردازشگر با جبران كردن كاهش انتخاب پذيری نورونهای عصب شنوايي بر اساس اطلاعاتي كه از صوت به دست آورده خواهد توانست با تولید صوت جديدی كه مناسب شنوايي افراد كم شنوا است، به بهبود درک آنها كمک كند.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سید حسام الدین شاهرکنی نیا  ، فاطمه ابناوي ، مهنوش تاجمیر ریاحی ، فرزانه شایق بروجنین

شهریاری بازدید : 4 یکشنبه 09 دي 1397 زمان : 14:57 نظرات ()

زمینه و اهداف: شنوايي مهمترين حس در رشد طبیعي صداهای گفتاری ميباشد كه در كودكان ناشنوا به دلیل عدم دريافت محركات صوتي، با مشكل مواجه است. دستگاههای كمک شنیداری با فراهم آوردن درونداد شنیداری كمک شاياني به درک و تولید مهارتهای تولید گفتار كرده است. در پژوهش حاضر به مقايسه مهارتهای واج شناسي كودكان دارای كاشت حلزون و كم شنوای شديد دارای سمعک با كودكان شنوایی طبیعی ميپردازيم.
روشها: پژوهش حاضر مقطعي از نوع تحلیلي- مقايسه ای ميباشد. تعداد 60 كودک شش ساله در سه گروه 20 نفری از كودكان دارای كاشت حلزون،كمشنوای شديد دارای سمعک و كودكان شنوای طبیعي به روش نمونه گیری در دسترس در اين مطالعه حضور داشتند. با استفاده از نسخه فارسي آزمون واجي به بررسي مهارتهای واجي پرداخته شده وبرای مقايسه گروههای مورد مطالعه از آزمون كروسكات-والیس (و آزمون تعقیبي دان) استفاده شد......

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسندگان:الهام السادات سیدي  ، آذر مهري ، سامان معروفیزاده ، طلیعه ظریفیان

شهریاری بازدید : 7 یکشنبه 02 دي 1397 زمان : 11:7 نظرات ()

مقایسه توانایی نظریه ذهن پایه درکودکان کاشت حلزون فارسی زبان 5 تا 6 سال با همسالان طبیعی

زمینه و هدف: نظريه ذهن به عنوان يكي از مولفه های شناختي، شالوده توانايي ما برای توضیح دادن يا پیشبیني كردن رفتار خودمان و ديگران است كه از طريق نسبت دادن حالات ذهني انجام مي شود. اين توانايي دركودكان ناشنوا آسیب ديده است و در دختران رشد سريعتر و بهتری دارد. هدف اين پژوهش بررسي نظريه ذهن در كودكان كاشت حلزون 5 تا 6 سال است تا تاثیر تجربه افت شنوايي بر نظريه ذهن و نیز رابطه نظريه ذهن با جنسیت و سن كاشت مورد مطالعه قرار گیرد.
روش بررسی: در اين مطالعه توصیفي - تحلیلي و مقطعي، 18 كودک كاشت حلزون 5 تا 6 سات از بیمارستان امیراعلم شهر تهران و 18 كودک طبیعي فارسي زبان به شیوه نمونه گیری در دسترس و آسان انتخاب شدند. كودكان طبیعي از نظر سن و منطقه زندگي با كودكان كاشت حلزون تطبیق داده شدند و مشكلات حسي وگفتاری نداشتند. عملكرد نظريه ذهن پايه با آزمون قمراني ( 1385 ) در اين كودكان بررسي شد.
یافته ها: عملكرد دو گروه در نظريه ذهن پايه به طور معني داری متفاوت بود (P<0.001 ) همچنین مقايسه بین دختران و پسران طبیعي( P=0/3 ) و كاشت حلزون ( P=0.2 ) نشان داد در هر گروه تفاوت معني داری بین دختران و پسران وجود ندارد. بین سن كاشت حلزون و امتیاز نظريه ذهن رابطه معنادار وجود ندارد (P=0/1 .)
بحث و نتیجه گیری: آسیب شنوايي بر رشد نظريه ذهن پايه در كودكان كاشت حلزون مؤثر بوده است. سن كاشت و جنسیت تاثیری بر رشد نظريه ذهن ندارد.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:زیبا دلخواه ، هوشنگ دادگر ، زهرا سلیمانی، نجوا موسوي

شهریاری بازدید : 10 یکشنبه 25 آذر 1397 زمان : 11:0 نظرات ()

مقایسه ي مهارت تکرار جملات طولانی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس و افراد طبیعی فارس زبان

زمینه و اهداف: افراد با بیماریهای نورولوژيک پیشرونده همچون مالتیپل اسكلروزيس (اماس) نه تنها نقص های تولیدگفتار بلكه مشكلات زباني را تجربه ميكنند. عدم توانايي تكرار جملات طولاني يک اختلالات زباني است. تكرار جملات طولاني علائم بالیني اختلالات زبان و شناخت را شناسايي و به درمانگران گفتار و زبان در طرح ريزی و اجرای برنامه ی درماني كمک ميكند. ازاين رو اين پژوهش با هدف مقايسه ی مهارت تكرار جملات طولاني در بیماران اماسفارس زبان با افراد سالم انجام گرديد.
روش ها : اين پژوهش از نوع اپیدمیولوژيک توصیفي است كه در آن تكلیف تكرار جملات طولاني بر روی 20 بیمار ام اس وابسته به انجمن ام اس خوزستان در محدوده ی سني 21-54 سال با (میانگین سني 55 / 39 سال)و 20 فرد سالم (با میانگین سنی 39/50 ) انجام گردید. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزيه وتحلیل گرديد. درآمار توصیفي میانگین ، انحراف معیار و اختلاف میانگین متغیر های تعداد كلمات گفته شده ، تعداد خطاهای حذف كلمات محتوايي و كلمات عملكردی بررسي شد. تفاوت میان میانگین آزمون تكرار جملات طولاني ، تعداد كلمات گفته شده ، تعداد خطاهای حذف كلمات محتوايي و كلمات عملكردی بین دوگروه سالم و بیمار با آزمون غیر پارامتری من ويتني در سطح معناداری p≤0.005 محاسبه گرديد.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:پروانه رحیمی فر  ، مجید سلطانی  ، دکتر نگین مراددی  ، دکتر نسترن مجدي نسب  ، سید محمود لطیفی

شهریاری بازدید : 6 دوشنبه 19 آذر 1397 زمان : 9:6 نظرات ()

تاثیر فوري تمرینات صداسازي در لوله بر شاخص شدت بدآوایی و معیار خود- ارزیابی در گفتاردرمانگران

زمینه و هدف:گروهي از تمرينات گرم كردن صدا با نام كلي تمرينات نیم بست مسیر صوتي، سالهاست كه توسط كاربران حرفه ای صدا به منظور گرم كردن صدا، صداسازی بهینه، بهبود كیفیت صدا و كاهش تنش گلوتال و آرام سازی مسیر صوتي استفاده مي شود. از آنها كه گفتاردرماگران به نوعي كاربران حرفه ای صدا محسوب مي شوند؛ در معرض خطرات مواجهه با مشكلات صوتي قرار دارند.لذا انجام يک سری تمرينات گرم كردن صدا مانند صداسازی در لوله ( phonation in tube ) مي تواند كمک شاياني به پیشگیری از بروز مشكلات صوتي و همچنین بهبود و برگرداندن كیفیت صدا به وضعیت نرمال نمايد. هدف از اين پژوهش بررسي تاثیر فوری اين تمرينات برروی شاخص شدت بدآوايي و معیار خود-ارزيابي ادراكي در گفتاردرمانگران است.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سیروان سواره سونج ، نگین مرادي

شهریاری بازدید : 16 یکشنبه 11 آذر 1397 زمان : 10:42 نظرات ()

ارتباط بین حافظه فعال و نامیدن در مواجهه در بیماران آسیب مغزي تروماتیك

زمینه و اهداف: در حوادثي كه منجر به آسیب مغزی میشود، لوب فرونتال و به ويژه ناحیه پره فرونتال نسبت به قسمت های ديگر مغز بیشتر در معرض خطر قرار دارد و در نتیجه باعث بد عملكردی در سطوح بالای شناختي و كاركردهای اجرايي از قبیل برنامه ريزی، سرعت پردازش اطلاعات، زبان، حافظه، توجه و ادراک مي شود. يكي از برجسته ترين نقص های شناختي در بیماران آسیب مغزی اختلالات در حافظه فعال است. حافظه فعال با بسیاری از پردازش های شناختي سطح بالا، مانند زبان و فرآيند ارتباطي نامیدن، مرتبط است. بنابراين هدف از مطالعه حاضر، بررسي ارتباط بین حافظه فعال و نامیدن در مواجهه در بیماران دچار آسیب مغز تروماتیک است.
روشها: اين مطالعه، از نوع مقطعي توصیفي - تحلیلي مي باشد كه روی 20 بیمار (10 مرد و 10 زن) ،18 تا 45 ساله انجام شد. در ابتدا، از آزمودني ها تست ارزيابي مختصر وضعیت شناختي گرفته مي شد كه بايد نمره ی بالای 23 را كسب مي كردند. سپس از آزمون نامیدن فارسي و خرده آزمون فراخنای ارقام مقیاس حافظه وكسلر، برای بررسي هدف اصلي پژوهش، استفاده شد.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:احسان همتی  ، داود سبحانی راد ، زهرا قیومی ، محمد صادق سیف پناهی

شهریاری بازدید : 12 پنجشنبه 08 آذر 1397 زمان : 9:10 نظرات ()

بررسی شیوع اختلال لالی انتخابی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان همدان

زمینه و اهداف: يكي ازپیچیده ترين اختلالات ارتباطی، " لالی انتخابی " است. كودكان دچار لالي انتخابي با وجود برخورداری از توان گويايي سالم،توانايي برقراری ارتباط و همچنین سیستم شنوايي و گويايي سالم، در برخي موقعیت ها و يا در مقابله با برخي افراد خاص، به طور ارادی سكوت نموده و يا فقط با افراد خاصي ارتباط برقرار مي كنند. اين پژوهش با هدف بررسي شیوع اختلال موتیسم  انتخابي در بین دانش آموزان مقطع ابتدايي دخترانه و پسرانه در مناطق 1 و 2 همدان در سال تحصیلي  1392 - 93 انجام شده است.


روش ها: در اين مطالعه كلیه دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر همدان مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه لالي انتخابي(SMQ )استفاده شد كه توسط والدين و معلمان مدارس تكمیل گرديد.


یافته ها: با توجه به نتايج حاصل از اين تحقیق مشخص گرديد كه از میان 40600 دانش آموز، 40 نفر مبتلا به اختلال موتیسم انتخابي بوده كه از میان آنها 30 نفر دختر 10 نفر پسر بودند.


بحث و نتیجه گیری: نتايج اين پژوهش نشان داد كه لالي انتخابي در دانش آموزان مقطع ابتدايي شیوع بالايي دارد و با توجه به اهمیت ارتباط مناسب در پیشرفت تحصیلي و اجتماعي كودكان، تشخیص و درمان زود هنگام اين اختلال امری ضروريست.

شهریاری بازدید : 11 یکشنبه 27 آبان 1397 زمان : 10:2 نظرات ()

مقایسه ویژگی هاي اکوستیکی صدا در افراد نظامی و غیرنظامی ایران در سال 1394

مقدمه: ارتباط گفتاری نقش مهم و غیر قابل انكاری در زندگي انسان دارد و استفاده زياد از صدا و رعايت نكردن بهداشت صوتي عواملي هستند كه مي توانند بر آن تاثیر مخربي داشته باشند. بنابراين تاثیر شرايط شغلي افراد نظامي بر وضعیت صدای آنها از منظر پیشگیری، درمان و توانبخشي ضروری به نظر مي رسد. لذا هدف كلي اين مطالعه مقايسه ويژگي های آكوستیكي صدا در افراد نظامي و غیرنظامي ايران در سات 1394 است.
روش کار: اين مطالعه از نوع توصیفي، تحلیلي و مقطعي، مقايسه ای است. افراد نمونه به روش در دسترس از میان افراد نظامي و غیرنظامي شهرستان زاهدان انتخاب شدند به طوری كه آزمودني ها در دو گروه نظامي (15 مرد و 15 زن)و غیر نظامي (15 مرد و 15 زن)مورد بررسي قرار گرفتند. معیار ورود افراد نظامي سن زير 50 سال با سابقه كاری حداقل 10 سال و افراد غیر نظامي سن زير 50 سال بود. همچنین افراد غیر نظامي به لحاظ ويژگي های دموگرافیک مثل سن و جنس با گروه نظامي همسان انتخاب شدند.در ابتدا اطلاعات دموگرافیک با مصاحبه جمع آوری شد و سپس جهت تجزيه و تحلیل شاخص های آكوستیكي صدا واكه /a/ به مدت 10 ثانیه تولید و با نرم افزار پرت فركانس پايه و تغییرات آن، jitter ، shimmer ، vAm و NHR مورد بررسي قرار گرفت.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:علی دهقان ، محمدعلی زارع ، محمدصبور  ، معصومه عربسلمانی

شهریاری بازدید : 12 یکشنبه 20 آبان 1397 زمان : 8:42 نظرات ()

تعداد صفحات : 30

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 299
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 38
 • آی پی دیروز : 62
 • بازدید امروز : 159
 • باردید دیروز : 178
 • گوگل امروز : 14
 • گوگل دیروز : 32
 • بازدید هفته : 159
 • بازدید ماه : 2,967
 • بازدید سال : 2,967
 • بازدید کلی : 233,814