close
تبلیغات در اینترنت
گفتار درمانی
loading...

گفتار درمانی

این وبلاگ درجهت افزایش آکاهی مردم درمورد اختلالات گفتار وزبان ساخته شده است

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

اطلاعیه

بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)

کلینیک گفتار درمانی ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان کودکان و بزرگسالان زیر نظر مرجان شهریاری

کارشناس ارشدگفتار درمانی و عضو انجمن علمی گفتار درمانی ایران


آدرس :
یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷

تلفن تماس :
۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴

شهریاری بازدید : 167 چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 زمان : 20:38 نظرات ()

خدمات کلینیک گفتاردرمانی

دراین کلینیک کودکان وبزرگسالانی که دچار یکی از انواع اشکالات گفتار وزبان هستند . مورد ارزیابی قرار می کیرند و در وهله ی اول ودرصورت امکان  با ارایه ی مشاوره (برای کودکان این مشاورره به والدین داده می شود )درمان اختلال در منزل توسط خود فرد یا والدین  پی گیری می شود.و در غیر این صورت برنامه ی درمانی به شکل منظم(هفتگی و٠٠٠)درکلینیک باحضور متخصص انجام می شود .در این مکان سعی شده است با استفاده از تجهیزات وابزار کار بردی روش های درمانی تسهیل شوند ونحوه ی استفادی از ابزار نیز به فرد آموخته خواهد شد.

برخی ازانواع اختلالات گفتار وزبان عبارتند از:

١-تأخیر در بیان کلمات (اگر کودک شما تا سی ماهگی هنوز کلمات  ارتباطی ندارد ازاین نظر باید مورد بررسی قرار گیرد.)

٢-اشکال در تلفظ صدا در کودکان به دلایل مختلف (مشکلات ارگانیک  تأثیرات محیط و----)

٣-تأخیر در فراگیری گفتاروزبان به دلیل افت شنوایی

٤-ناروانی گفتار کودک ودر مراحل پیشرفته تر لکنت کودکان (درمان ناروانی وحتی لکنت کودکان در مراحل ابتدایی بسیار راحت وسریع صورت می گیردومراجعه ی دیرهنگام باعث می شود که درمان طولانی تر شود)

٥-اشکالات تلفظی بزرگسالان که به شکل عادتی تثبیت شده است .

٦-اختلالات بیانی ودرکی بزرگسالان درپی آسیب مغزی

٧-گرفتگی واختلالات صدا(خاص آموزگاران وخوانندگان و..)

خدمات خاص کلینیک (مخصوص مهد کودک ها ودبستان های ابتدایی)

-ارزیابی کودکان درمحیط مهد یا دبستان ازنطر مهارتهای زبانی(جهت پیشگیری از اختلالات ظریف یادگیری  وارتباطیِ)

-مشاوره به والدین (جهت آگاهی ازمهارتهای کودک خود وآشنایی با تمرینهایی در قالب بازی برای رشد مهارتهای خواندن ونوشتن)

شهریاری بازدید : 1819 شنبه 02 دي 1391 زمان : 9:7 نظرات ()

ساخت و بررسی اعتبار و روایی ابزار ارزیاب مکیدن نوزادان

زمینه واهداف : اهمیت كنترل مهارت های مكیدن اولیه سال ها مورد تاكید محققین واقع شده است و نیاز به ابزار قابل اطمینان برای ارزيابي مكیدن نوزادان تازه متولد شده در تحقیقات متعددی ذكر شده است. دراين مطالعه به ساخت و كارا بودن دستگاه ارزياب مكیدن نوزادان Infant sucking tester(IST) به منظور پرداخته شد .


روش ها : در پژوهش حاضر، مكیدن 20 نوزاد سالم به صورت آزمون، بازآزمون به فاصله 15 دقیقه و همچنین مكیدن 15 نوزاد نارس بوسیله دستگاه IST مورد بررسي قرار گرفت. در پايان، میانگین فشار حاصل از مكیدن گروه نوزادان سالم طي بار اول و دوم به صورت جداگانه و میانگین های مربوط به مكیدن گروه نوزادان نارس نیز با میانگین اولین مكیدن گروه نوزادان سالم مورد تجزيه وتحلیل و مقايسه قرار گرفت .

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:پیام سید کلاته  ، سروش فارسیانی، مهدي دهقان، فاطمه اکبریان، حق شناس، دکتر ثریا خفري

شهریاری بازدید : 0 یکشنبه 22 مهر 1397 زمان : 11:3 نظرات ()

مقیاس کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال صدا (IVQLP ): تحلیل عاملی

مقدمه: يكي از حوزههای مهم در ارزيابيهای كیفیت زندگي مرتبط با سلامت ، بررسي مباحث مربوط به ادراكات و احساساتي است كه بیماران در پي تبعات ناشي از اختلالات صدايشان گزارش ميكنند. هدف مطالعه حاضر بررسي ساختار عاملي پرسشنامه ارزيابي كیفیت زندگي در بیماران ايراني مبتلا به اختلالات صدا (IVQLP ) ميباشد كه مبتني بر تحلیلهای عاملي اكتشافي و تأيیدی است.

روش: افراد شركت كننده در مطالعه حاضر متشكل از 280بیمار (174مرد و 106زن)با تشخیص MTD ، ضايعات خوشخیم حنجره مانند پولیپ و ندوت، فلجي يكطرفه تار صوتي و سرطان حنجره بود. جهت ارزيابي ابعاد مختلف IVQLP ، از شیوه تحلیل مؤلفه های اساسي استفاده گرديد و به منظور تائید عاملهای استخراج شده و بررسي روايي سازه پرسشنامه مذكور از تحلیل عاملي

تأيیدی استفاده گرديد.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:علی دهقان ، فریبا یادگاري ، علی عسگري، پرفسور رونالد شرر، پیمان دبیر مقدم

شهریاری بازدید : 2 یکشنبه 15 مهر 1397 زمان : 12:16 نظرات ()

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثیر موسیقي و تحريكات دهاني پیش تغذيه ای بر زمان دستیابي به تغذيه دهاني مستقل در دو گروه از نوزادان نارسي كه در بخش مراقبت های ويژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتي اصفهان بستری شده بودند؛ انجام گرديد.


مواد و روش : در اين مطالعه كارآزمايي بالیني، 20 نوزاد (دختر و پسر) شركت داشتند كه به صورت تصادفي به دو گروه مداخله 2 و 1 فرستاده شدند.  ، معیارهای ورود شامل سن جنیني 32- 30 هفته، اندازه متناسب با سن حاملگي، دريافت تغذيه كامل با لوله، وجود ثبات فیزيولوژيک در نوزاد، عدم دريافت داروهای آرام بخش، تايید وضعیت شنوايي سالم نوزاد با تست های غربالگری و معیارهای خروج شامل وجود مشكلات پزشكي نظیر ديسپلازی برونكوپلمونری، ناهنجاری های قلبي – دهاني، خونريزی داخل بطني درچه 3 و 4، نكروز معده – روده ای، عدم رضايت والدين، بدحال شدن نوزاد در طي مداخله در نظر گرفته شد. گروه مداخله 1 تحريكات دهاني پیش تغذيه ای را به تنهای و گروه 2 علاوه بر آن، موسیقي را نیز دريافت كردند. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد. داده ها در ابتدا با آزمون كولموگروف- اسمرينوف بررسي و نرمال بودن متغیرها نشان داده شد؛ سپس با آزمون تي مستقل تجزيه و تجلیل انجام شد.


یافته ها: استفاده مداخله چندگانه موسیقي به همراه تحريكات دهاني باعث تسريع در رسیدن به تغذيه دهاني مستقل مي گردد. نوزادان گروه 1/7 و 2 روز زودتر به تغذيه دهاني مستقل دست يافتند؛ همچنین يک روز زودتر از گروه يک مرخص شدند. اگرچه اين تفاوت معني دار نبود اما ارزشمند است.


نتیجه گیری : اگرچه تحريكات دهاني پیش تغذيه ای بر كاهش مدت زمان دستیابي به تغذيه دهاني مستقل موثر است؛ ولي موسیقي اين تاثیر را افزايش نمي دهد.

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:محدثه غلامیان عارفی ، فاطمه درخشنده ، مریم معروفی

شهریاری بازدید : 3 یکشنبه 08 مهر 1397 زمان : 12:2 نظرات ()

تاثیر راهنمایی شناختی بر مولفه هاي اکوستیکی نواي گفتار در کودکان بهنجار 12 - 8 سال

زمینه و اهداف: در صوت درماني، رويكرد راهنمايي شناختي از طريق تحريک الگوهای تفكر و تصويرسازیهای معنايي ذهني نهفته در تكالیف منجربه استخراج رفتار صوتي موردنظر ميشود. در اين پژوهش، از راهنماهای شناختي برای تغییر مولفه های اكوستیكي نوای گفتار در كودكان بهنجار استفاده شده است .

روشها: پژوهش حاضر به شیوه كارآزمايي بالیني بر روی 120 كودک بهنجار ( 60 مذكر و 60 مونث)  8-12 ساله انجام شد.کودکان مورد مطالعه از روی 6 جمله حاوی کلمات کلیدی به ترتیب  «بلند »، «آرام» « هل داد» « و « بالا » « «خوشحال »، «ناراحت»، دو مرتبه ( قبل و بعد از ارايه راهنمايي شناختي) خواندند. مولفه های اكوستیكي نوای گفتار شامل فركانس پايه، شدت، ديرش و تغییرات آنها در تكالیف فوق با استفاده از نرمافزار praat مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .


یافته ها: يافته ها نشان داد میانگین فركانس پايه در كلیه كلمات كلیدی و جملات مورد بررسي ( به استثنای جمله حاوی كلمه کلیدی « هل داد ») در كلیه محدوده های سني و جنسي بعد از ارايه راهنمايي شناختي افزايش معنادار (0.05> P  ) يافت. میانگین شدت نیز در جم ت حاوی كلمات كلیدی «بلند »، «آرام»،  « هل داد» ،« بالا »، «خوشحال » و «ناراحت» كاهش يافت. ( 0.05 > P) تغییرات ديرش نیز در كلیه جمGHت و كلمات كلیدی به لحاظ آماری معنادار بود ( 0.05 > P)
بحث و نتیجه گیری: راهنماييهای شناختي ميتواند بدون تحمیل هیچگونه الگوی بیروني، جنبه های مختلف نوای گفتار را در كودكان بهنجار فارسي زبان تغییر دهد. مطالعات بعدی ميتوانند قابلیت استفاده از رويكرد راهنمای شناختي را در درمان مشكلات نوای گفتار كودكان فارسي زبان مورد مطالعه قرار دهند .

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سیده زهره موسوي ، سیده مریم خدامی ، یحیی مدرسی ، محمدکمالی

شهریاری بازدید : 4 یکشنبه 01 مهر 1397 زمان : 17:13 نظرات ()

مقایسهي مهارتهاي تشخیص شنوایی و بینایی، تطابق شنوایی-بینایی و خواندن شفاهی در دانشآموزان کمشنوا و نارساخوان

زمینه و هدف:خواندن را مي توان ارزشمندترين وتقريبا پرتكرارترين تمرين مدرسه برای دانش آموزان دانست. به همین دلیل مطالعه پیچیدگيهای اين فرآيند از سهولت و البته اهمیت بسیاربالايي برخوردار است. نارساخواني و كمشنوايي دوحیطه چالشآفرين در فرآيند اكتساب سواد هستند. اگرچه مطالعات زيادی درمورد ويژگيهای خواندن در اين افراد انجام شده اما مطالع هی مقايسه های بین اين دو اختلالات صورت نگرفته است. چنین مقايسه های میتواند به يافتن راهكارهای درماني مناسب تر برای هرگروه و درک بهتر فرآيند خواندن كمک نمايد. هدف اين پژوهش مقايسه وبحث درمورد مهارت های تشخیص و تطابق شنوايي وبینايي ومهارت خواندن بین دوگروه دانش آموزان كمشنوا و نارساخوان پايه دوم وسوم ابتدايي است.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان: لیلا اعزازی - مهدی خدادوست- ، لعیا غلامی تهرانی -  مهدي جباري نوقابی

شهریاری بازدید : 10 سه شنبه 27 شهريور 1397 زمان : 8:52 نظرات ()

تاثیر یکپارچگی حسی بر مهارت هاي زبان بیانی در اختلالات طیف اوتیسم: مروري بر مطالعات

هدف:اختلالات طیف اوتیسم شامل سندرم های ناهمگن عصبي–تكاملي متعددی است.كودكان دارای اين اختلالات به انواع مشكلات رشدی در زمینه حسي، حركتي و ارتباطي دچارند. از جمله مشكلات حسي آن ها شامل پاسخ های بیش از حد وكمتر از حد به تحريكات حسي و يا عدم توانايي درهماهنگي حسها با يكديگر میباشد. درمان يكپارچگي حسي (SIT)  يكي از خدمات بسیار رايج برای كودكان دارای اختلالات طیف اوتیسم میباشد و شامل فعالیتهايي برای بهبود سیستم های حسي دهلیزی، عمقي، شنوايي و لمسي است SIT. عملكرد طبیعي مغز را در برابر تحريكات حسي كه شامل پاسخ مناسب به تحريكات و ايجاد هماهنگي و تلفیق حسها يا يكديگر است،باز مي گرداند. از آنهايي كه سلامت عملكرد مغزی در برابر تحريكات حسي لازمه رشد زباني است،هدف از اين مطالعه مرور مقالات منتشر شده در زمینه تعیین اثر SIT بر مهارت های زبان بیاني كودكان دارای اختلالات طیف اوتیسم مي باشد......

 

برگرفته از:حوریا حسینی ایمنی ، تارا فلاح کفشگري ، سحر منتظر مطلق

نویسندگان:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

شهریاری بازدید : 10 یکشنبه 18 شهريور 1397 زمان : 12:32 نظرات ()

بررسی تاثیر آموزش ارزیاب بر ارزیابی ادراکی بر اساس شاخص GRBAS

زمینه و اهداف: صوت يكي از جنبه های گفتار است كه در روند برقراری ارتباط نقش مهمي ايفا مي كند. اختلالات درصوت بر كیفیت زندگي فرد تاثیر گذاشته و فعالیتهای فردی و اجتماعي او را محدود ميكند. ارزيابي صدا نخستین گام در روند درمان اختلالات صوت است. ارزيابي ادراكي يک معیار پايه ای و گلد استاندارد است كه برای بررسي كیفیت صوت و شدت اختلالات استفاده ميشود. شاخص ادراكي GRBAS كیفیت صوت را براساس 5 پارامتر توصیف ميكند: شدت كلي اختلالات) G (، ناصافي صدا) R (، نفس آلودگي صدا) B (، ضعف صدا) A (، تلاش و تق در صدا) S(. هر پارامتر از 1 تا 3 درجه بندی ميشود. اين شاخص ساده و روش اجرای آن سريع است اما استفاده از اين روش نیاز به آموزش و تربیت شنیداری دارد. با توجه به اينكه آموزش و تجربه ارزياب بر قضاوت ادراكي اثر ميگذارد، هدف از اجرای اين پژوهش بررسي تاثیر آموزش ارزياب بر قضاوت ادراكي بر 5 پارامتر شاخص GRBAS ميباشد.......

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نوسندگان:شمیم حسینی فر ، فرهاد ترابی نژاد

شهریاری بازدید : 7 یکشنبه 11 شهريور 1397 زمان : 12:22 نظرات ()

مقایسه دیرش کلمه در کودکان کاشت حلزون شده و داراي شنوایی طبیعی مقطع دبستان

اهداف و زمینه: از جمله خطاهای زبر زنجیری گفتار در كودكان كاشت حلزون شده، ميتوان به سرعت پايین و ديرش زياد گفتار اشاره كرد. با توجه به اهمیت ديرش در انتقال آهنگ و مفهوم بودن گفتار، هدف از مطالعه حاضر مقايسه ديرش كلمه در كودكان كاشت حلزون و دارای شنوايي طبیعي در قالب تكالیف تقلید و خواندن بود.
روشها: مطالعه از نوع توصیفي-تحلیلي به صورت بررسي مقطعي و غیرمداخله ای بود كه روی 31 كودک كاشت حلزون و 32 كودک دارای شنوايي طبیعي مقطع دبستان انجام شد. نمونه گیری و ضبط صدا در يک فضای ساكت صورت گرفت. از آزمودني خواسته شد كلمه "بله" را كه به صورت نوشتاری در اختیار وی قرار ميگرفت به صورت خبری، پرسشي و تعجبي بخواند. سپس همین كلمه را بر اساس صدای ضبط شده ی يک متخصص گفتاردرمان، كه پخش ميشد، تقلید كند. ضبط صدا توسط نرم افزار Praat و تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار spss صورت گرفت.....

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: مرضیه حسنوند 1، فرهاد ترابی نژاد 2، جمیله ابوالقاسمی

شهریاری بازدید : 16 یکشنبه 04 شهريور 1397 زمان : 11:9 نظرات ()

تعداد صفحات : 29

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 289
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 30
 • آی پی دیروز : 50
 • بازدید امروز : 183
 • باردید دیروز : 133
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 183
 • بازدید ماه : 2,192
 • بازدید سال : 15,406
 • بازدید کلی : 218,631