close
تبلیغات در اینترنت
گفتار درمانی
loading...

گفتار درمانی

این وبلاگ درجهت افزایش آکاهی مردم درمورد اختلالات گفتار وزبان ساخته شده است

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

اطلاعیه

بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)

کلینیک گفتار درمانی ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان کودکان و بزرگسالان زیر نظر مرجان شهریاری

کارشناس ارشدگفتار درمانی و عضو انجمن علمی گفتار درمانی ایران


آدرس :
یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷

تلفن تماس :
۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴

شهریاری بازدید : 159 چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 زمان : 20:38 نظرات ()

خدمات کلینیک گفتاردرمانی

دراین کلینیک کودکان وبزرگسالانی که دچار یکی از انواع اشکالات گفتار وزبان هستند . مورد ارزیابی قرار می کیرند و در وهله ی اول ودرصورت امکان  با ارایه ی مشاوره (برای کودکان این مشاورره به والدین داده می شود )درمان اختلال در منزل توسط خود فرد یا والدین  پی گیری می شود.و در غیر این صورت برنامه ی درمانی به شکل منظم(هفتگی و٠٠٠)درکلینیک باحضور متخصص انجام می شود .در این مکان سعی شده است با استفاده از تجهیزات وابزار کار بردی روش های درمانی تسهیل شوند ونحوه ی استفادی از ابزار نیز به فرد آموخته خواهد شد.

برخی ازانواع اختلالات گفتار وزبان عبارتند از:

١-تأخیر در بیان کلمات (اگر کودک شما تا سی ماهگی هنوز کلمات  ارتباطی ندارد ازاین نظر باید مورد بررسی قرار گیرد.)

٢-اشکال در تلفظ صدا در کودکان به دلایل مختلف (مشکلات ارگانیک  تأثیرات محیط و----)

٣-تأخیر در فراگیری گفتاروزبان به دلیل افت شنوایی

٤-ناروانی گفتار کودک ودر مراحل پیشرفته تر لکنت کودکان (درمان ناروانی وحتی لکنت کودکان در مراحل ابتدایی بسیار راحت وسریع صورت می گیردومراجعه ی دیرهنگام باعث می شود که درمان طولانی تر شود)

٥-اشکالات تلفظی بزرگسالان که به شکل عادتی تثبیت شده است .

٦-اختلالات بیانی ودرکی بزرگسالان درپی آسیب مغزی

٧-گرفتگی واختلالات صدا(خاص آموزگاران وخوانندگان و..)

خدمات خاص کلینیک (مخصوص مهد کودک ها ودبستان های ابتدایی)

-ارزیابی کودکان درمحیط مهد یا دبستان ازنطر مهارتهای زبانی(جهت پیشگیری از اختلالات ظریف یادگیری  وارتباطیِ)

-مشاوره به والدین (جهت آگاهی ازمهارتهای کودک خود وآشنایی با تمرینهایی در قالب بازی برای رشد مهارتهای خواندن ونوشتن)

شهریاری بازدید : 1797 شنبه 02 دي 1391 زمان : 9:7 نظرات ()

والدین ایرانی درمورد تکامل گفتار و زبان کودکان چه می دانند؟

زمینه و اهداف: آغاز به حرف زدن و درک و بیان زبان يک دستاورد قابل توجه و مهم در دوران كودكي است. گفتار تولید صداهای معنادار و زبان يک فعالیت ذهني است كه شامل عملكرد دركي و بیاني بوده و به محیط كودک وابسته بوده و با تكامل هیجاني و شناختي نیز در ارتباط مي باشد.تعامل والدين با كودک در سه سال اول به عنوان يک عامل كلیدی در تكامل زبان مي باشد. تنها حدود 25 درصد كودكان با تاخیر های تكاملي قبل از ورود به مدرسه تشخیص داده مي شوند. با توجه به اين كه سطح آگاهي و دانش والدين مي تواند در همه حیطه های تكامل كودک نقش داشته باشد بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعیت دانش والدين ايراني در مورد تكامل دوران ابتدای كودكي بخصوص تكامل گفتار و زبان طراحي و اجرا گرديد........

 

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:الهام حبیبی، فیروزه ساجدی ، نیکتا حاتمی زاده، سهیلا شهشهانی پور

شهریاری بازدید : 2 یکشنبه 28 مرداد 1397 زمان : 10:15 نظرات ()

بررسی روایی افتراقی آزمون تصویري بیان دستور زبان فارسی در کودکان

مقدمه: امروزه شناسايي معتبر كودكان دچار آسیب ويژه زباني (SLI ) به عنوان يک ضرورت و يک چالش مطرح شده است. برای مقابله با اين چالش، اكثريت آسیب شناسان گفتار و زبان، تركیبي از آزمونهای هنجار شده، آزمونهای معیار-مرجع و ارزيابيهای غیررسمي را در روند تشخیصي استفاده ميكنند. عدم وجود يک آزمون زباني رسمي كه بتواند به طور قابل اعتماد در تشخیص كودكان SLI از كودكان طبیعي مورد استفاده قرار گیرد، يكي از مشكلات آسیب شناسان گفتار و زبان در ايران است. در راستا ی حل اين مشكل، آزمون تصويری بیان دستور زبان فارسي برای كودكان 4 -6 ساله طراحي شده است. اين آزمون، از روايي و اعتبار -مناسبي برخوردار است. اما لازم است روايي افتراقي آن جهت استفاده در شرايط بالیني، مشخص شود. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسي روايي افتراقي آزمون تصويری بیان دستور زبان فارسي ميباشد.........

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:فاطمه حارث آبادی، تکتم مالکی شاه محمود ، زهرا قیومی انارکی ، زهرا مجیدي ، تکتم یعقوبی

شهریاری بازدید : 3 یکشنبه 21 مرداد 1397 زمان : 11:13 نظرات ()

بررسی تحول برخی ساخت هاي دستوري در کودکان طبیعی 4 تا 6 ساله فارسی زبان

مقدمه: كاربرد ساختهای دستوری در زبان بیاني، ماهیت رشدی دارد، لذا انتظار ميرود كه در روند رشد طبیعي، همان طور كه كودک بزرگتر ميشود، كاربرد صرفي- نحوی او نیز پیشرفت كند. همچنین، اين رشد، در سالهای اولیه سريعتر از سالهای بعدی اتفاق ميافتد و در میان كودكان كوچکتر نسبت به كودكان بزرگتر، تغییرات زيادی در سرعت رشد مشاهده ميشود. لذا جهت بررسي ماهیت رشدی اين مؤلفه در زبان فارسي، مطالعه ای با هدف بررسي تحول برخي ساختهای دستوری در كودكان طبیعي 5 تا 6 ساله انجام گرفت........

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:فاطمه حارث آبادي، محدثه غلامیان عارفی ، طاهره سیما شیرازی، عباس عبادي ، مهدي دستجردي کاظمی


شهریاری بازدید : 6 یکشنبه 14 مرداد 1397 زمان : 14:39 نظرات ()

طراحی آزمایه حافظه بینایی ناکلمات هم آوا و تعیین ویژگی هاي روان سنجی آن در کودکان دبستانی

زمینه و اهداف: حافظه بینايي بخشي از حافظه فعال محسوب مي شود كه در امر نوشتن بسیار كارآمد و لازم است و مسئول ذخیره سازی اطلاعات بینايي مي باشد. دانش آموزان برای يادگیری و نوشتن حروف هم آوا میبايست از حافظه بینايي خوبي برخوردار باشند. حروف هم آوا استفاده شده در اين تحقیق شامل 13 حرف مي باشند كه شامل {ت، ط؛ ح، ه؛ ق، غ؛ س، ث، ص؛ ض، ز، ذ، ظ}مي باشند. هدف از انجام اين پژوهش ساخت آزمايه ای مي باشد كه از طريق ناكلمات حاوی حروف هم آوا بتواند دانش آموزان دارای حافظه بینايي عادی و ضعیف را از يكديگر تمیز بدهد.


روش ها: شركت كنندگان در اين پژوهش شامل 247دانش آموز عادی (153 پسر و 95 دختر عادی)و 94دانش آموز دارای اختلال ديكته نويسي (56 پسر و 38دختر)بودند. از آنها خرده آزمون املا آزمون تشخیصي خواندن دكتر شیرازی و آزمايه حافظه بینايي ناكلمات هم آوا گرفته شد. نظر معلم نیز جهت تايید بررسي ها در باره املای آزمودني ها گرفته شد. برای بررسي روايي از نظر 11 متخصص گفتار درماني و زبان شناسي استفاده شد. جهت تعیین همبستگي بین خرده آزمون املا و آزمايه حافظه بینايي از ضريب همبستگي پیرسون استفاده گرديد. جهت بررسي پايايي از شیوه آزمون-بازآزمون با فاصله 7الي 10استفاده قرار گرفت.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: مهدي جمالی، طلیعه ظریفیان، عطیه اشتري، سمانه حسین زاده، فاطمه کیانی

شهریاری بازدید : 4 یکشنبه 07 مرداد 1397 زمان : 12:35 نظرات ()

میانگین امتیاز دهی رشد جمله براي کودکان طبیعی 2/5 تا 5/5 سال فارسی زبان

هدف: "امتیاز رشد جمله" در زبان انگلیسي يک روش كمّي و بالیني مبتني بر روند رشد اكتساب نحو است كه برای ارزيابي كاربرد قواعد دستور زبان در گفتار خود انگیخته استفاده ميشود. اين مطالعه با هدف ساخت امتیاز رشد جمله به بررسي توانايي های صرف و نحو كودكان فارسي زبان ميپردازد.
روش بررسی: مبتني بر توالي رشد، به اجزای 8 زيرمجموعه دستوری زبان فارسي از 1 تا 6 امتیاز داده و جدول امتیاز رشد جمله ساخته شد. نمونه گفتار آزاد 115 كودک 30تا 65 ماهه ی طبیعي و فارسي زبان در حین بازی و توصیف تصاوير به روش صوتي ضبط شد. صد گفته پیوسته كودكان بر اساس قواعد نرم افزار SALT رمزگذاری شدند تا از اين نرم افزار برای تحلیل داده ها استفاده شود......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:ناهید جلیله وند ، محمد کمالی، یحیی مدرسی، یلدا کاظمی

شهریاری بازدید : 13 یکشنبه 31 تير 1397 زمان : 11:24 نظرات ()

کیفیت زندگی والدین کودکان داراي لکنت

زمینه و اهداف: بروز لكنت در كودكان باعث ايجاد تغییراتي در كودک و خانواده ی وی مي شود. اين تغییرات تاثیر منفي بر شرايط زندگي والدين كودک مي گذارد. بروز لكنت باعث ايجاد استرس در والدين، صرف هزينه و زمان زياد برای درمان، اختصاص زمان كمتر برای خود و ديگران و موارد منفي ديگری مي شود. بنابراين پس از بروز لكنت تمام جنبه های سلامت والدين مثل: سلامت جسماني و روانشناختي آن ها تحت تاثیر قرار مي گیرد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه كیفیت زندگي والدين كودكان دارای لكنت با والدين كودكان طبیعي مي باشد.
روش ها:در اين مطالعه كه بصورت توصیفي-تحلیلي و مقطعي-مقايسه ای انجام پذيرفت، 57 والد كودكان دارای لكنت و 44 والد كودكان طبیعي شركت داشتند. برای بررسي كیفیت زندگي والدين از پرسشنامه WHOQOL-BREF استفاده گرديد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری كولموگروف اسمیرنوف و من ويتنییو انجام گرديد......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سید ابوالفضل تهیدست ، بنفشه منصوري ، لیلا سلیمانیان

شهریاری بازدید : 11 سه شنبه 26 تير 1397 زمان : 11:21 نظرات ()

مقایسه کیفیت زندگی والدین کودکان داراي اختلالات گفتار و زبان با والدین کودکان طبیعی

زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان داده اند كه نگهداری و مراقبت از كودكي با اختلالات مزمن مثل: فلج مغزی، اوتیسم، عقب ماندگي ذهني و ساير ناتواني های رشدی مي تواند تاثیرات منفي بر شرايط زندگي پدر و مادرها بگذارد. هر يک از اختلالات گفتار و زبان در رشد كودک، به طور جدی عملكرد كل خانواده را تحت تاثیر قرار مي دهد و اعضای خانواده با مشكلات زيادی روبرو مي شوند. در مطالعاتي بر روی افراد مبتلا به سندرم داون، اختلالات طیف اوتیسم و هم چنین در فلج مغزی رابطه ی بین اختلالات گفتار و زبان و كیفیت زندگي نشان داده شده است. باتوجه به اين كه تاكنون مطالعه ای به بررسي تاثیراختلالات گفتار و زبان كودكان بر روی كیفیت زندگي والدين نپرداخته است، اين تحقیق با هدف مقايسه كیفیت زندگي والدين كودكان دارای اختلالات گفتار و زبان با والدين كودكان طبیعي انجام شد.......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان:، سید ابوالفضل تهی دست ، نعیمه فتحی،زهرا بدخشی، مهسا آقازمانی

شهریاری بازدید : 10 یکشنبه 17 تير 1397 زمان : 11:31 نظرات ()

طراحی آزمایه حافظه فعال شنیداري و بررسی روایی و پایایی آن

زمینه و اهدف: با توجه به نقش حافظه فعال شنیداری در اكتساب زبان كودكان و ارتباط آن با رشد جوانب مهم زبان مانند اكتساب واژگان و همین طور توانايي اين سیستم در ذخیره سازی اطلاعات و دستكاری آنها را در يک دامنه ی زماني كوتاه مدت در اين پژوهش بر آن شديم تا با استفاده از ناكلمه كه منعكس كننده ی عملكرد واقعي حافظه ی فعال شنیداری است ابزاری مناسب برای بررسي عملكرد حافظه فعال شنیداری تهیه كرده تا با كمک آن علاوه برتعیین دقیق ظرفیت اين حافظه ، بتوان قابلیت دستكاری اطلاعات توسط اين سیستم را نیز بررسي كرد.
روش ها:اين مطالعه مقطعي و از نوع ابزارسازی بود. ابتدا كلمات و ناكلمات تعیین گرديد پس از طراحي آزمايش پرسش نامه ی روايي محتوايي شامل 16 كلمه در بخش كلمه و 16 ناكلمه در بخش ناكلمه جهت محاسبه ی روايي محتوايي در اختیار صاحب نظران موضوعي قرار گرفت. جامعه آماری اين پژوهش، كودكان فارسي زبان 9 الي 14 ساله ی فارسي زبان شهر تهران بودند كه به روش نمونه گیری چند مرحله ای 96 نفر از كودكان 9 الي 14 ساله ی فارسي زباني مدارس ابتدايي (پايه های سوم تا ششم) و راهنمايي (هفتم و هشتم) شهر تهران انتخاب شدند. آزمايه طی دو مرحله (مرحله اول اجرای آزمايشي و مرحله دوم اجرای نهايي و تعیین پايايي آزمايش) اجرا گرديد.
یافته ها:نتايج نشان مي دهد كلمات و ناكلمات دارای روايي محتوايي مي باشند. میانگین امتیاز آزمودني ها در بخش كلمه 8/49، نا کلمه 7/76 و میانگین مجموع امتیاز ها 16/25 به دست آمد. بین اجراهای متوالی نیز ضریب همبستگی 1/00 در سطح معناداری (0/001>p
وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری: اين يافته ها نشان مي دهد آزمايه حافظه شنیداری بدست آمده برای آزمودنی های اين مطالعه ازروايي و پايايي مناسبي برخوردار است.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان: پریا پرهیزکار شهري ، مرتضی فرازي ، اکبر بیگلریان ، فاطمه رفیعی ، نگار سلیمانی

شهریاری بازدید : 20 سه شنبه 29 خرداد 1397 زمان : 11:13 نظرات ()

تعداد صفحات : 29

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 281
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 34
 • آی پی دیروز : 42
 • بازدید امروز : 254
 • باردید دیروز : 76
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 1,113
 • بازدید ماه : 3,038
 • بازدید سال : 7,787
 • بازدید کلی : 211,012